Ενέργεια

Τα ΕΛΠΕ αντλούν φθηνό χρήμα με ομολογιακή έκδοση


Ρευστότητα 400 εκατ.  ευρώ θα αντλήσουν τα ΕΛΠΕ από τη διεθνή χρηματαγορά με χαμηλό επιτόκιο, αξιοποιώντας το ευνοϊκό κλίμα  που διαμορφώνεται μετά τη ραγδαία αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων.

Η εταιρεία εκδίδει 5ετή ομόλογα με επιτόκιο που ξεκινά από 2,50% και αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί τελικά στο 2,20% με 2,30%, καθώς  υπάρχει  έντονο ενδιαφέρον από διεθνή χαρτοφυλάκια και οι προσφορές θα είναι πολλαπλάσιες από το ποσό της έκδοσης.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί και αναμένεται  ότι θα κλείσει εντός της ημέρας. Εάν το επιτόκιο διαμορφωθεί στο κάτω όριο του προβλεπόμενου εύρους, ενδέχεται να  αντληθεί ποσό μεγαλύτερο των 400 εκατ. ευρώ.

Βασικοί διοργανωτές της έκδοσης είναι η Credit Suisse και η Goldman Sachs. Συνδιοργανωτές οι Citigroup, Nomura,  Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τρ. Πειραιώς.

Τα ΕΛΠΕ θα διαθέσουν το «φρέσκο» φθηνό χρήμα κυρίως για πρόωρη αποπληρωμή  δανείων που έχουν συναφθεί με υψηλότερο επιτόκιο. Ετσι θα περιορίσουν τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, με αντίστοιχη θετικά επίδραση στην κερδοφορία τους.

Πρώτη κίνηση θα είναι η πρόωρη αποπληρωμή ομολογιακού δανείου που λήγει το 2021 και έχει επιτόκιο 4,875%.  Από τη διαφορά επιτοκίου θα προκύψει για την εταιρεία ετήσιο όφελος της τάξεως των 8-10 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης