Χρηστικά

Το «κόλπο» με τις αντικειμενικές αξίες για την αύξηση του ΕΝΦΙΑ


Εκτός από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, δρομολογούνται και αλλαγές στα όρια των ζωνών, στις οποίες είναι χωρισμένα τα ακίνητα

Αλλαγές στο σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αυξήσει περαιτέρω την επιβάρυνση των κατόχων των ακινήτων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή, εκτός από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, που είναι δεδομένη, σχεδιάζονται και αλλαγές στα όρια των ζωνών, που είναι χωρισμένα τα ακίνητα.

Επίσης θα ενταχθούν στο αντικειμενικό σύστημα και περισσότερες από 7.000 περιοχές που σήμερα είναι εκτός του συστήματος. Πρόκειται για κτήματα, ορισμένα εκ των οποίων έχουν σημαντική αξία, αλλά τα περισσότερα είναι αγροτεμάχια.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες που θα προκύψουν, οι οποίες θα είναι αυξημένες, θα αποτελέσουν τη βάση υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ του 2020, ο οποίος φυσικά θα είναι πιο τσουχτερός.

Όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο, στις αρχές του 2020, αλλάζουν τα όρια των ζωνών στις οποίες είναι χωρισμένα τα ακίνητα κάθε Δήμου.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα ακίνητο που βρίσκεται στη ζώνη Β, που έχει μεσαία τιμή, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ακίνητα του Δήμου να μεταφερθεί στην Α’ ζώνη, που έχει υψηλότερη τιμή. Μπορεί φυσικά να γίνει και το αντίστροφο, αλλά ο στόχος είναι η άντληση περισσότερων εσόδων.

Το έργο αυτό θα το αναλάβει ειδική επιτροπή που θα συγκροτηθεί. Η ίδια επιτροπή θα εισηγηθεί και την αυξομείωση των συντελεστών, με τους οποίους υπολογίζεται η αντικειμενική τιμή των ακινήτων. Πρόκειται για τους συντελεστές εμπορικότητας εφαρμόζονται επί των αντικειμενικών αξιών και αυξάνουν ή μειώνουν την τελική αξία των εμπορικών ακινήτων, τον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου.

Όλα αυτά σημαίνουν,  ότι θα αλλάξουν τα όρια των 10.216 ζωνών που υπάρχουν σήμερα, σε όλη τη χώρα, δηλαδή κάποιες θα διευρυνθούν, κάποιες άλλες θα μικρύνουν ενώ ορισμένες μπορεί και να συγχωνευτούν ή να δημιουργηθούν και άλλες ζώνες.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές θα ισχύσουν από την νέα αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων εντός του 2020 και οι νέες τιμές θα ισχύσουν τόσο για τον ΕΝΦΙΑ, όσο και για άλλους περίπου 19 φόρους και τέλη που βαρύνουν σήμερα τα ακίνητα.

Η διάταξη του νομοσχεδίου

Ειδικότερα η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου αναφέρει σχετικά:
1Α. Συνιστάται Επιτροπή για τη σύνταξη εισήγησης για τη διαμόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης (εφεξής Επιτροπή), η οποία αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο και μέλη τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και δύο εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών.
Έργο της Επιτροπής είναι η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τη διαμόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης.
Το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών εισηγείται προς την Επιτροπή τη διαμόρφωση των ζωνών και τους συντελεστές αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης και παρέχει στοιχεία και υποστήριξη προς την Επιτροπή για την αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου της.
Η Επιτροπή δύναται να ζητά α) τη συνδρομή ή τη συμμετοχή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα ή προσώπου, με εμπειρία και ειδικές γνώσεις για την ολοκλήρωση του έργου της και β) τη χορήγηση μη προσωποποιημένων στοιχείων από το ΤΕΕ, την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα οποία παρέχονται υποχρεωτικώς χωρίς την επίκληση απορρήτου. Τα μέλη της Επιτροπής και οι εμπειρογνώμονες που λαμβάνουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συγκροτείται η Επιτροπή, ορίζονται τα μέλη της και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, καθορίζονται OL συντελεστές αυξομείωσης και η διαμόρφωση ζωνών των περιοχών που είναι ενταγμένες ή πρόκειται να ενταχθούν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξιών ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 261 του ν.3852/2010 (Α'87), η οποία παρέχεται εντός δεκαπέντε ημερών.
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα