Τράπεζες

Τρ. Πειραιώς: Ομολογιακή έκδοση 500 εκατ. με χαμηλό επιτόκιο


Αξιοποιώντας το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται στις αγορές για τους τίτλους σταθερής απόδοσης, η Τρ.Πειραιώς προχωρά σε νέα έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), προκειμένου να αντλήσει ρευστότητα με μειωμένο κόστος, να βελτιώσει  τους κεφαλαιακούς δείκτες της και να επιταχύνει τη μείωση «κόκκινων» δανείων με πρόσθετες τιτλοποιήσεις NPEs.

Η τράπεζα σχεδιάζει να αντλήσει έως 500 εκατ. Ευρώ – το μέγιστο που μπορεί βάσει των υφιστάμενων περιορισμών για την αναλογία των Tier II στα συνολικά κεφάλαια.
Οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί και το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει τις αμέσως προσεχείς μέρες.  Η υπερκάλυψη της έκδοσης θεωρείται εξασφαλισμένη, ενώ  ο βαθμός επιτυχίας της θα εξαρτηθεί κυρίως από το ύψος του επιτοκίου.

Θετική έκβαση προδικάζει το αποτέλεσμα της πρόσφατης ανάλογης έκδοσης που πραγματοποίησε η Alpha Bank,  αντλώντας 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%.
Εκτιμάται ότι η Τρ. Πειραιώς μπορεί να  επιτύχει επιτόκιο της τάξεως του 5%-5,50%, ενώ στην προηγούμενη ομολογιακή έκδοση που είχε πραγματοποιήσει τον Ιούνιο του 2019, το κόστος δανεισμού διαμορφώθηκε σε 9,75%.

Αυτή η διαφορά επιτοκίου συνεπάγεται  μεγάλο όφελος για την τράπεζα. Η έκδοση θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση των κεφαλαιακών δεικτών και παράλληλα θα ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού της Τρ. Πειραιώς από τις χρηματαγορές.

Το κλίμα είναι πρόσφορο μετά το ιδιαίτερα επιτυχές εγχείρημα της Alpha, αλλά και λόγω της ραγδαίας αποκλιμάκωσης αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων, που σημειώνουν διαδοχικά ιστορικά χαμηλά.

Βελτιώνοντας τους  κεφαλαιακούς της δείκτες με την επικείμενη έκδοση, η Τρ. Πειραιώς θα μπορέσει να υλοποιήσει το σχέδιο ταχύτερης μείωσης του αποθέματος κόκκινων δανείων. Οπως γνωστοποίησε προ ημερών, θα προχωρήσει φέτος σε πρόσθετες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ποσού 7 δισ. ευρώ (project Vega και Phenix) με στόχο την μείωση των NPEs κατά 11 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης