Επιχειρήσεις

«Τρικ» Λιακουνάκου για να κρατήσει τη Euromedica


Ενώ η εισηγμένη χόλντινγκ του ομίλου Axon έχει τεθεί σε καθστώς ειδικής διαχείρισης και τα περιουσιακά στοιχεία της πρόκειται να ρευστοποιηθούν για να πληρωθούν χρέη στις τράπεζες, ο μεγαλομέτοχος-ιδιοκτήτης της Θωμάς Λιακουνάκος προσπαθεί «με νύχια και δόντια» να κρατήσει  υπό τον έλεγχό του την μεγαλύτερη θυγατρική της, την εταιρεία διαγνωστικών κέντρων Euromedica.

Για να το επιτύχει καταφεύγει σε ένα τρικ αλλαγής των μετοχικών συσχετισμών, προσπαθώντας να «πιάσει στον ύπνο» την Τράπεζα Πειραιώς, που είναι βασικός πιστωτής της Axon και προσβλέπει στην εκποίηση του πακέτου μετοχών της θυγατρικής  Euromedica (47,6%) για να εισπράξει μέρος των απαιτήσεων της.

Πριν εκποιηθεί  αυτό  το πακέτο και η Euromedica περάσει σε άλλα χέρια, ο υπόδικος για μίζες επιχειρηματίας προσπαθεί  να αλλάξει τη μετοχική της σύνθεση μέσω αύξησης κεφαλαίου και να αποκτήσει ο ίδιος απ’ ευθείας τον μετοχικό έλεγχο.

ΑΜΚ και  επιστροφή «από το παράθυρο»

Ενώ επίκειται αλλαγή διοίκησης στην εταιρεία, το τωρινό διοικητικό της συμβούλιο με πρόεδρο τον υιό Νικόλαο Λιακουνάκο συγκαλεί έκτακτη ΓΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 60 εκατ. ευρώ, με έκδοση 50 εκατ. νέων μετοχών.

 Οι νέες μετοχές θα αντιστοιχούν σε 69,7% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ΑΜΚ. Οποιος τις αποκτήσει, θα εξασφαλίσει τον απόλυτο έλεγχο της εταιρείας.

Η πνέουσα τα λοίσθια μητρική Axon που κατέχει 47,6%, δεν θα μπορέσει βέβαια να συμμετάσχει στην ΑΜΚ. Το ποσοστό της θα κληθούν να καλύψουν τρίτοι επενδυτές, συνεργαζόμενοι με τον Θ. Λιακουνάκο.  Ετσι ο παλιός ιδιοκτήτης που  χάνει τον έλεγχο με την κατάρρευση της μητρικής Axon, θα επανέλθει «από το παράθυρο» στην Euromedica και θα μπορεί να διαπραγματευθεί για τη διάσωσή της.

 

Το σχέδιο μπορεί να σκοντάψει βέβαια  στην αντίδραση της Τρ. Πειραιώς, η οποία είναι σε θέση να μπλοκάρει τη διαδικασία δια της δικαστικής οδού.

Το κλειδί στην Farallon

Η έκβαση του εγχειρήματος Λιακουνάκου θα εξαρτηθεί και από τη στάση της Farallon Capital, του αμερικανικού επενδυτικού fund που συμμετέχει με 17,5% στην Euromedica και έχει εξαγοράσει επίσης  μεγάλο μέρος των δανείων της, σχεδιάζοντας να τα μετοχοποιήσει εν μέρει για να αποκτήσει την πλειοψηφία.

Το αμερικανικό fund  εμφανίζεται τώρα ως ο επικρατέστερος διεκδικητής της Euromedica, καθώς είναι σε θέση να επιβάλει λύσεις που θα αφήσουν «εκτός νυμφώνος» τον Θ. Λιακουνάκο και να αποκτήσει εν συνεχεία τον απόλυτο έλεγχο, αγοράζοντας το πακέτο μετοχών (47,6%) που κατέχει τώρα η Axon.

Διαβάστε επίσης