Χρηστικά

Απίστευτη κοροϊδία του ΥΠΟΙΚ με τη νέα πάγια ρύθμιση!


Επιβραβεύονται με 24 δόσεις όσοι δεν πλήρωσαν μέχρι τώρα τα χρέη τους και τιμωρούνται όσοι εντάχθηκαν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων!

Απίστευτη κοροϊδία επιφύλαξε το υπουργείο Οικονομικών σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις 12 δόσεις της ισχύουσας πάγιας ρύθμισης.

Από την 1η Ιανουαρίου, που θα τεθεί σε εφαρμογή νέα πάγια ρύθμιση με τις διπλάσιες δόσεις, αυτοί, θα μείνουν έξω και στη νέα ρύθμιση θα ενταχθούν, μόνο όσοι αδιαφόρησαν και δεν ρύθμισαν τα χρέη τους!

Επιβεβαιώνεται έτσι η πρακτική δεκαετιών, σε ότι αφορά στη φορολογική «κανονικότητα» της Ελλάδας σύμφωνα με την οποία, χάνει μόνο αυτός που πληρώνει ή ρυθμίζει τις οφειλές του έγκαιρα ενώ επιβραβεύεται πάντοτε όποιος αδιαφορεί και δεν πληρώνει τους φόρους του, έγκαιρα, περιμένοντας την επόμενη ρύθμιση, η οποία συνήθως έρχεται.

Στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή υπήρχε διάταξη η οποία έδινε τη δυνατότητα, σε όσους είναι ενταγμένοι στην πάγια ρύθμιση των 12 ή των 24 δόσεων, να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Όμως κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στη Βουλή, η συγκεκριμένη διάταξη αφαιρέθηκε και δεν υπάρχει στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε και αναμένεται εντός των ημερών να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι έσπευσαν να ενταχθούν στις 12 δόσεις θα πληρώνουν τα διπλάσια ποσά κάθε μήνα, σε σχέση με όσους αμέλησαν ή αδιαφόρησαν να τακτοποιήσουν έγκαιρα τα χρέη τους, οι οποίοι θα αποπληρώνουν τα χρέη τους με την άνεση των 24 δόσεων. 

Η διάταξη που απαλείφθηκε είναι η ακόλουθη:
"Άρθρο 66
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής
36. α. Οι διατάξεις των περιπτ. 1, 3, 4, 7, 9, 12 και 15 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 43 του παρόντος, εφαρμόζονται από την 1.1.2020. Μέχρι και την 31.12.2019 ισχύουν οι διατάξεις της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 πριν την τροποποίηση με τις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος.
β. Για οφειλέτες στους οποίους έχει χορηγηθεί μέχρι και 31.12.2019 η ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 μπορούν να υπαγάγουν την εναπομείνασα ρυθμισμένη οφειλή τους στις διατάξεις της ρύθμισης, όπως τροποποιείται με το άρθρο 43 του παρόντος από την έναρξη ισχύος αυτής, ήτοι 1.1.2020. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση θεωρείται πρώτη. Όσοι με αίτησή τους δεν υπαγάγουν τις οφειλές τους στις νέες διατάξεις δύνανται να συνεχίζουν τη ρύθμιση με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση του παρόντος."

Τι τελικά θα ισχύσει την 1η Ιανουαρίου

Με βάση το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, στη νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων, που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2020, μπορούν να ενταχθούν όλες οι βεβαιωμένες, ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες, οφειλές προς την Εφορία, οι οποίες την 1η Νοεμβρίου 2019 δεν είχαν ρυθμιστεί σε δόσεις με καμία ρύθμιση.

  • Επιπλέον, με τη νέα πάγια ρύθμιση θα μπορούν να εξοφλούνται τμηματικά έως και σε 24 ή 48 μηνιαίες δόσεις όλες οι οφειλές προς την Εφορία που θα βεβαιώνονται από την 1η-1-2020 και μετά. Δηλαδή στη νέα πάγια ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν Όσοι φορολογούμενοι χρωστάνε φόρο εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α., Φ.Π.Α. κ.λπ. φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου που βεβαιώθηκαν εντός του 2019 ή στα προηγούμενα χρόνια αλλά δεν έχουν εντάξει τις οφειλές τους αυτές στην ισχύουσα σήμερα πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Οι συγκεκριμένοι μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους  σε έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις.
  • Οι φορολογούμενοι που έχουν χρέη προς το δημόσιο τα οποία προέκυψαν από πρόστιμα της εφορίας ή φόρους κληρονομιάς, κ.λπ. έκτακτους φόρους, μπορούν να τα ρυθμίσουν σε έως και σε 48 δόσεις.

Αντίθετα, οι φορολογούμενοι έχουν χρέη προς την εφορία από φόρο εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α., Φ.Π.Α. κ.λπ. φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου που βεβαιώθηκαν εντός του 2019 και έσπευσαν να ενταχθούν στις δόσεις της ισχύουσας πάγιας ρύθμισης, θα παραμείνουν σε αυτή, των 12 ή 24 δόσεων, και δεν θα μπορούν να μεταπηδήσουν στη νέα πάγια ρύθμιση των διπλάσιων δόσεων.
 

Διαβάστε επίσης