Τράπεζες

Η Alpha Bank στην «μετά Κωστόπουλο» και «μετά NPLs» εποχή


Αλλαγή εσωτερικών δομών, άνεμο ανανέωσης και «νέο αίμα» στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας της Alpha Bank φέρνουν τα σχέδια μετασχηματισμού της τράπεζας, καθώς αποχωρεί σταδιακά από το προσκήνιο η ομάδα «επιγόνων Κωστόπουλου» και η τράπεζα απογαλακτίζεται από την οικογένεια των ιδρυτών της.

Εμπλουτισμένη με πολλά νέα στελέχη η διοικητική ομάδα αναλαμβάνει να υλοποιήσει το σχέδιο μετασχηματισμού της τράπεζας, να την οδηγήσει στην «μετά NPLs εποχή» και να εδραιώσει τον ηγετικό ρόλο της στην ελληνική αγορά, ανοίγοντας νέα σελίδα στην 150ετή ιστορία της.

Από το ανώτατο διοικητικό σχήμα θα αποχωρήσει τον προσεχή Ιανουάριο ο Γιώργος Αρώνης και από την παλιά φρουρά των «επιγόνων» θα μείνει μόνον ο Σπύρος Φιλάρετος.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Alpha Bank, η υλοποίηση της στρατηγικής της απαιτεί αποτελεσματική οργανωτική δομή. Προκειμένου να διασφαλισθεί επαρκής διοικητική στελέχωση με σαφείς τομείς ευθύνης αλλά και εξουσία για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του τριετούς σχεδίου, η οργανωτική δομή της Τράπεζας αναδιαρθρώνεται ως ακολούθως :
•   Διαχωρίζεται ο τομέας  Λιανικής από την Επιχειρηματική Τραπεζική (Wholesale Banking) και τοποθετείται ένας Γενικός Διευθυντής σε καθένα από αυτούς.
  Ο Ιωάννης Εμίρης ορίζεται Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Wholesale Banking) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, επικεφαλής της στρατηγικής της Τράπεζας στους τομείς της δραστηριότητας επιχειρηματικής τραπεζικής.
  Ο Ισίδωρος Πάσσας ορίζεται Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θα είναι υπεύθυνος για τη νέα πελατοκεντρική προσέγγιση στο πεδίο της λιανικής τραπεζικής.

•   Ο Σπύρος Φιλάρετος, επικεφαλής των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας (Chief Operating Officer – COO) και από το 2017 αρωγός των πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού, ορίζεται επικεφαλής της νέας μονάδας Ανάπτυξης & Καινοτομίας, που θα αναφέρεται απευθείας στον CEO. Αντικείμενο της μονάδας αυτής που θα ιδρυθεί έως το τέλος του έτους, θα είναι ο σχεδιασμός του μέλλοντος της Τράπεζας μέσα από το πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού, καθώς και η χάραξη του οδικού χάρτη για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προηγμένων συστημάτων αναλύσεως δεδομένων (advanced data analytics) και καινοτόμων μέσων εργασίας. Ο Σπύρος Φιλάρετος παραμένει Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας και, μέχρι το διορισμό νέου COO εντός των επομένων μηνών, θα διατηρήσει τη θέση του Chief Operating Officer.

•    Ο Αρτέμης Θεοδωρίδης, επικεφαλής των μονάδων διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, με την εκτενή τραπεζική του εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, θα ηγηθεί της διαδικασίας μεταβίβασης της δραστηριότητας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας στη Cepal Hellas και εν συνεχεία της πώλησης της ενοποιημένης δραστηριότητας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («Νέα Cepal») στους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στο Project Galaxy, την συναλλαγή τιτλοποίησης δανείων  12 δισ. Κατά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, θα ορισθεί ως Εκτελεστικός Πρόεδρος της Νέας Cepal, ενώ μέχρι τότε, θα παραμείνει επικεφαλής της διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας ως Γενικός Διευθυντής.

•    Ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου ορίστηκε Γενικός Διευθυντής και Chief Financial Officer, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναλαμβάνοντας την ευθύνη επίτευξης των στόχων της Τράπεζας στους τομείς της αποδοτικότητας, των εποπτικών κεφαλαίων και του ελέγχου του κόστους. Με την εκτενή του εμπειρία σε συναλλαγές στρατηγικής σημασίας, θα αναλάβει την υλοποίηση της συναλλαγής τιτλοποίησης Galaxy.

•    Ο Sergiu Oprescu ορίστηκε Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Δικτύου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, επιβλέποντας τις θυγατρικές της Τράπεζας σε τέσσερις χώρες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων και την ευθυγράμμισή τους με τους βασικούς στόχους του Ομίλου.

•    Ο Νίκος Σαλακάς ορίστηκε Γενικός Διευθυντής - Chief Legal and Governance Officer, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναβαθμίζοντας το ρόλο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, των Νομικών Υπηρεσιών και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Τράπεζα. Με τη βαθιά νομική εξειδίκευσή του θα συμβάλλει στην υλοποίηση των συναλλαγών (transaction execution) που περιλαμβάνονται στο τριετές πλάνο της Τράπεζας.

•    Ο Σπύρος Ανδρονικάκης, Γενικός Διευθυντής και Chief Risk and Credit Officer, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, παραμένει επικεφαλής των τομέων ευθύνης του, δηλαδή του πιστωτικού κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνων.

•    Προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση του μετασχηματισμού της μέσω του στρατηγικού πλάνου, η Τράπεζα θα δημιουργήσει θέση Γενικού Διευθυντή - Chief Transformation Officer («CTO»), μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο CTO, το όνομα του οποίου θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων μηνών, θα υποστηρίζεται από ένα υψηλού επιπέδου, ευέλικτο Γραφείο Μετασχηματισμού.

Πέραν των ανωτέρω, η Διοικητική Ομάδα ενισχύεται και στους ακόλουθους τομείς:

•    Η Φραγκίσκη Μελίσσα θα ορισθεί Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια - Chief Human Resources Officer, αναφερόμενη απ’ ευθείας στον CEO. Με μακρά εμπειρία σε μονάδες Ανθρωπίνου Δυναμικού πολυεθνικών εταιρειών, η κ. Μελίσσα επιστρέφει στην Ελλάδα για να αναλάβει το νέο της ρόλο στις αρχές 2020. Μέχρι τότε η Πηνελόπη Κονιδάρη θα παραμείνει στην υφιστάμενη θέση της στην Τράπεζα ως Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού. Εν συνεχεία θα ορισθεί Ειδικός Σύμβουλος στον CEO, εστιάζοντας σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και παρέχοντας, με την πολύτιμη εμπειρία της, υποστήριξη κατά την μεταβατική περίοδο.

•    Δημιουργείται μία νέα Ανώτερη Διεύθυνση Marketing and Communications, με αντικείμενο την εταιρική επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και το marketing. Ο Γιώργος Τερζής θα ορισθεί επικεφαλής της μονάδας, αναφερόμενος απ’ ευθείας στον CEO.

 Η νέα Εκτελεστική Εοιτροπή

Στο πλαίσιο της οργανωτικής αυτής αναδιάρθρωσης, η Εκτελεστική Επιτροπή της τράπεζας θα απαρτίζεται μετά τις 2 Δεκεμβρίου από τα ακόλουθα μέλη:
•    Βασίλειος Ψάλτης, Chief Executive Officer
•    Σπύρος Φιλάρετος, Chief Operating Officer
•    Αρτέμιος Θεοδωρίδης, Γενικός Διευθυντής - Non-Performing Loans
•    Ιωάννης Εμίρης, Γενικός Διευθυντής - Wholesale Banking
•    Ισίδωρος Πάσσας. Γενικός Διευθυντής - Retail Banking
•    Sergiu Oprescu, Γενικός Διευθυντής - International Network
•    Σπύρος Ανδρονικάκης, Γενικός Διευθυντής - Chief Risk Officer
•    Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής - Chief Financial Officer
•    Νίκος Σαλακάς, Γενικός Διευθυντής - Chief Legal and Governance Officer

Ειδική μνεία για τον Γ. Αρώνη

Ο Γ. Αρώνης εξέφρασε την πρόθεσή να αποχωρήσει στο τέλος Ιανουαρίου 2020 από την υφιστάμενη θέση του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Retail and Wholesale Banking.

Θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Τράπεζα ως Ειδικός Σύμβουλος του CEO, διασφαλίζοντας την ομαλή ανάληψη καθηκόντων από τους νέους Γενικούς Διευθυντές Λιανικής Τραπεζικής και Wholesale Banking.

Ενόψει αυτών, ο Βασίλειος Ψάλτης, CEO της Alpha Bank, δήλωσε :

«Για περισσότερα από 15 χρόνια ο Γιώργος Αρώνης διετέλεσε επικεφαλής της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Τράπεζας, αναλαμβάνοντας διοικητικές θέσεις στις μονάδες Λιανικής και Wholesale Banking. Με την καθοδήγησή του η Alpha Bank εδραίωσε ηγετική θέση σε διάφορους τομείς και προϊόντα του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Ο Γιώργος υπήρξε μέντορας για πολλά διοικητικά στελέχη αλλά και προσωπικός φίλος. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του σχέδια»

Διαβάστε επίσης