Επιχειρήσεις

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στο τρίγωνο της γνώσης


Οι συνεργασίες της εταιρείας με ερευνητικά κέντρα για περισσότερη καινοτομία και βιωσιμότητα στην παραγωγή

Ο παγκόσμιος μετασχηματισμός της βιομηχανίας και η ανάγκη για μεγαλύτερη βιωσιμότητα προκειμένου να προστατευθεί το περιβαλλοντικό αγαθό για τις επόμενες γενιές, αναγάγουν ξανά τη γνώση σε βασική παράμετρο της παραγωγικής δραστηριότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές επιχειρήσεις τοποθετούν όλο και ψηλότερα στην ατζέντα τους της διασύνδεσή τους με το λεγόμενο τρίγωνο της γνώσης, έρευνα – εκπαίδευση – καινοτομία. Η νέα στροφή προς τη γνώση που παράγει «εμπορικά» αποτελέσματα γίνεται, όχι μόνο για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που απαντούν στις ανάγκες της μεταψηφιακής εποχής, αλλά και για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας με απώτερο στόχο την ορθή διαχείριση των πόρων και τη διασφάλιση των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης.

Από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποτελεί παράδειγμα ως προς τη διασύνδεσή της με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια αλλά και ως προς τη συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεργάζεται την τελευταία πενταετία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη λειτουργία πειραματικών αγρών στους οποίους αξιολογούνται νέες ποικιλίες κριθαριού με κύριο στόχο να είναι ιδανικά προσαρμοσμένες στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Από την έναρξη της συνεργασίας μέχρι και σήμερα έχουν αξιολογηθεί περισσότερες από 50 σύγχρονες ποικιλίες βυνοποιήσιμου κριθαριού. Κάθε χρόνο οι υπό αξιολόγηση ποικιλίες εγκαθίστανται σε 5 διαφορετικούς αποδεικτικούς (όπως αλλιώς λέγονται) αγρούς. Η πρακτική που ακολουθείται είναι να επιλέγονται αγροί μέσης γονιμότητας, έτσι ώστε τα αποτελέσματα που εξάγονται να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά.   

Μέσω των πειραματικών αγρών η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συμβάλλει στη βιωσιμότητα του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας, μέσω του οποίου η εταιρεία καλύπτει το 100% των αναγκών σε κριθάρι με τη συνεργασία 2.500 Ελλήνων παραγωγών σε όλη την Ελλάδα. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εγκαινίασε πρόσφατα τη συνεργασία της με το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο-ακαδημαϊκό ίδρυμα της Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και την εταιρεία REZOS.

Οι τρεις φορείς κατέθεσαν από κοινού πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ»  για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, μέσω καλλιέργειας ειδών μικροφυκών και κυανοβακτηρίων.

Η καλλιέργεια αυτών των μικροοργανισμών μετατρέπει τα υγρά απόβλητα σε ζωοτροφή υψηλής αξίας, μειώνοντας παράλληλα τον όγκο της ύλης και την ενέργεια που καταναλώνεται για τον βιολογικό τους καθαρισμό που εφαρμόζεται σήμερα. 

Η εν λόγω πρόταση, που αναμένεται να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα, συμβάλει τόσο στη βελτιστοποίηση της βιομηχανικής διαδικασίας διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, όσο και στην προώθηση λύσεων που βασίζονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και προωθούν τη βιωσιμότητα. 

Διαβάστε επίσης