Τράπεζες

Η Εθνική πούλησε ενυπόθηκα κόκκινα δάνεια μόλις στο 21%!


Προσπαθώντας να εκκαθαρίσουν γρήγορα τα προβληματικά δανειακά τους χαρτοφυλάκια, οι τράπεζες προχωρούν σε πωλήσεις πακέτων  ακόμη και σ' αυτή τη δυσμενή συγκυρία που διαμόρφωσε η πανδημία, επιτυγχάνοντας χαμηλά τιμήματα.

Οπως ανακοινώθηκε χθες, η Εθνική πούλησε στην Bain Capital πακέτο περίπου 2.800 μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, συνολικού ποσού 1,6 δισ. ευρώ.
 Τα δάνεια αυτά είναι διασφαλισμένα με υποθήκες και προσημειώσεις σε 6.400 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Εντούτοις, παρά τις διασφαλίσεις, πουλήθηκαν έναντι μόλις 336 εκατ. ευρώ! Το τίμημα  αυτό αντιστοιχεί σε 21%(!) του συνολικού ποσού. Δηλαδή ανά 100 ευρώ απαίτησης που παραχώρησε στην Bain, η τράπεζα πήρε μόνον 21 ευρώ.

Η Bain Capital που αγόρασε το χαρτοφυλάκιο “κοψοχρονιά”, θα αναθέσει τη διαχείριση του σε εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Ευλόγως προσβλέπει σε υψηλή απόδοση, καθώς μόνο από τη ρευστοποίηση των εμπράγματων διασφαλίσεων μπορεί να εισπράξει τουλάχιστον 60% περισσότερα από το τίμημα που κατέβαλε.

Διαβάστε επίσης