Τράπεζες

Η Εθνική πούλησε στο 28%(!) κόκκινα δάνεια καλυμμένα με υποθήκες


Μόλις στο 28%(!) της συνολικής απαίτησης (ανεξόφλητου υπολοίπου) πούλησε η Εθνική Τράπεζα πακέτο κόκκινων δανείων που καλύπτονται με εμπράγματες διασφαλίσεις (υποθήκες και προσημειώσεις σε ακίνητα).

 Για συνολικές απαιτήσεις 900 εκατ. ευρώ, η τράπεζα εισέπραξε περίπου 250 εκατ. ευρώ, αν και εκτιμάται ότι τα δάνεια είναι σε μεγάλο βαθμό ανακτήσιμα-εισπράξιμα λόγω των εμπράγματων διασφαλίσεων.

Είναι μία μάλλον αρνητική έως ανησυχητική ένδειξη για το τί μπορούν να περιμένουν οι τράπεζες από τις επερχόμενες μαζικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής».

Το πωληθέν  χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια που είχαν δοθεί σε ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις.

Αγοράστρια ήταν η  Symbol Investment, εταιρεία συνδεδεμένη με επενδυτικά κεφάλαια διαχειριστής των οποίων είναι η βρετανική κοινοπραξία Centerbridge and Elliott Advisors

Διαβάστε επίσης