Οικονομία

Γρίφοι στο σχέδιο «Ηρακλής» για τα κόκκινα δάνεια


Την αισιοδοξία που δημιούργησε η έγκριση του σχεδίου «Ηρακλής» για τη μείωση των κόκκινων δανείων, διαδέχεται τώρα ο προβληματισμός για τους επιμέρους όρους και τον τρόπο εφαρμογής του, καθώς από αυτές τις παραμέτρους θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό η αποδοτικότητα του – και ποιο θα είναι το τελικό όφελος για κάθε τράπεζα.

Το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο και οι τραπεζίτες εξετάζουν όλες τις πτυχές του ζητήματος, προσπαθώντας να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο εφαρμογής που θα μεγιστοποιεί τα οφέλη, ώστε το σχέδιο να αποτελέσει πραγματική λύση και να μην απαιτηθούν μελλοντικά συμπληρωματικές παρεμβάσεις.

Το «κλειδί» είναι η αξιολόγηση των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης (senior notes) που θα  εκδώσουν οι τράπεζες έναντι των τιτλοποιούμενων  απαιτήσεων και θα τα διακρατήσουν στα χαρτοφυλάκιά τους:

  1. Αν αξιολογηθούν ως «μηδενικού ρίσκου»  - επειδή θα έχουν την εγγύηση του Δημοσίου, θα βοηθήσουν τις τράπεζες να βελτιώσουν τους κεφαλαιακούς  δείκτες τους και να να αποκομίσουν  το μέγιστο δυνατό όφελος
  2. Σε διαφορετική περίπτωση, αν θεωρηθεί ότι ενσωματώνουν ρίσκο, θα επηρεάσουν αρνητικά τα ίδια κεφάλαια – και το σχέδιο θα είναι ανώφελο, ή ελάχιστα επωφελές για τις τράπεζες.

Για την  Alpha και η Eurobank, που έχουν δρομολογήσει ήδη τις δικές τους τιτλοποιήσεις, ανακύπτει και ένα άλλο ζήτημα: Πρέπει να γνωρίζουν  με ποιους όρους θα υλοποιηθεί το σχέδιο «Ηρακλής», ώστε να σταθμίσουν εάν είναι συμφέρον για τις ίδιες, ή θα πρέπει να ακολουθήσουν τα δικά τους σχέδια τιτλοποιήσεων και πώλησης κόκκινων δανείων.

Τόσο ο SSM, όσο και οι νομικές υπηρεσίες της ΕΚΤ έχουν προειδοποιήσει την ελληνική πλευρά ότι δεν πρέπει να θεωρήσει εκ προοιμίου σίγουρο ότι οι τίτλοι υψηλής διαβάθμισης που θα διατηρήσουν οι τράπεζες στα χαρτοφυλάκια τους θα θεωρηθούν  ως μηδενικού ρίσκου, επειδή θα έχουν την εγγύηση του Δημοσίου.

Το γεγονός πως το ελληνικό Δημόσιο δεν βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα. καθιστά λιγότερο ισχυρές τις εγγυήσεις του.  Γι αυτό ο SSM και η ΕΚΤ ζητούν να βελτιωθεί η ποιότητα των κρατικών εγγυήσεων. Ως εναλλακτική λύση έχουν προτείνει μέρος των εγγυήσεων να είναι σε μετρητά.

Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, ενώ το υπουργείο Οικονομικών σταθμίζει τις εναλλακτικές που έχει και τις επιπτώσεις τους σε δημοσιονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Εάν οι εποπτικές αρχές επιμείνουν στην απαίτηση για αναβάθμιση της ποιότητας της κρατικής εγγύησης, οι προτάσεις που υπάρχουν είναι να δοθούν μετρητά ή ομόλογα.

Διαθέσιμα μετρητά που δεν αυξάνουν το χρέος υπάρχουν στο απόθεμα που έχει δημιουργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Επιβάρυνση στο χρέος δεν πρόκειται να προκύψει επίσης αν εκδοθεί ειδικό ομόλογο γι αυτό το σκοπό.

Διαβάστε επίσης