Χρηστικά

Οι αδικίες του κοινωνικού μερίσματος


Δικαιούχος με εισόδημα 20.000 ευρώ και καταθέσεις 20.000 ευρώ, παίρνει το ίδιο μέρισμα με εκείνον που έχει μηδενικό εισόδημα και καταθέσεις

Εκτός από την περικοπή του κοινωνικού μερίσματος για 1,4 εκατ. πρώην δικαιούχους, η διαδικασία χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος, περιέχει και πρόσθετες αδικίες, ακόμη και μεταξύ των φετινών δικαιούχων.

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι το ποσό του μερίσματος καθορίστηκε σε ένα συγκεκριμένο ποσό, 700 ευρώ, και δεν υπάρχει κλιμάκωση, με την οποία θα αίρονταν οι όποιες αδικίες.

Για παράδειγμα πέρυσι, το κοινωνικό μέρισμα χορηγήθηκε κλιμακούμενο, από 200 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Φέτος το ποσό είναι ένα, 700 ευρώ και οδηγεί σε αδικίες, καθώς ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος, λαμβάνουν όλοι το ίδιο ποσό.

Επίσης ενώ πέρυσι, το κοινωνικό μέρισμα καταβλήθηκε σε 1.659.452 δικαιούχους-νοικοκυριά που αντιστοιχούν σε 3.708.719 ωφελούμενους, φέτος θα καταβληθεί σε 252.845 δικαιούχους / νοικοκυριά.

Το σημαντικό είναι ότι φέτος, χάνουν το κοινωνικό μέρισμα όλα τα νοικοκυριά με εισοδήματα κάτω από τα όρια της φτώχειας, οι άνεργοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες με χαμηλά ή και μηδενικά εισοδήματα.

Οι αδικίες του μερίσματος

Ας δούμε τις αδικίες κατά κατηγορίες δικαιούχων.

  • Πολύτεκνοι: Ωφελούμενες μονάδες με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα και άνω και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €).

Δηλαδή, ο πολύτεκνος, με τέσσερα τέκνα και με εισόδημα 10.000 ευρώ θα λάβει το ίδιο μέρισμα με εκείνον που έχει τα ίδια τέκνα και εισόδημα 20.000 ευρώ. Ο πολύτεκνος με πέντε ή έξι τέκνα και με εισόδημα 12.000 ευρώ, θα λάβει το ίδιο επίδομα με τον πολύτεκνο που έχει τέσσερα τέκνα και εισόδημα 20.000 ευρώ.

  • Μακροχρόνια άνεργοι: Ωφελούμενες μονάδες στις οποίες είτε ο/η υπόχρεος ή ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι μακροχρόνια άνεργος/η, με τουλάχιστον ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €). Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι μακροχρόνια άνεργος.

Η οικογένεια του μακροχρόνια ανέργου, που έχει εισόδημα ύψους 5.000 ευρώ ετησίως θα λάβει το ίδιο μέρισμα, με τον μακροχρόνια άνεργο, που έχει εισόδημα ύψους 15.000 ευρώ.
Το νοικοκυριό με μακροχρόνια άνεργο που έχει δύο ή τρία παιδιά και εισόδημα, π.χ. 10.000 ευρώ, θα λάβει το ίδιο επίδομα με το νοικοκυριό, που έχει το ίδιο εισόδημα και ένα παιδί.
Το νοικοκυριό με μακροχρόνια άνεργο που έχει δύο ή τρία παιδιά και εισόδημα 6.000 ευρώ θα λάβει το ίδιο επίδομα με το νοικοκυριό που έχει ένα παιδί και εισόδημα 15.000 ευρώ.
Ο μακροχρόνια άνεργος, ο οποίος δεν έχει παιδιά, κόβεται από το κοινωνικό μέρισμα, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος, πραγματικό ή τεκμαρτό.

  • Βραχυχρόνια άνεργοι: Ωφελούμενες μονάδες στις οποίες τόσο ο υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι, με τουλάχιστον ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €). Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι βραχυχρόνια άνεργος.

Η οικογένεια του ανέργου, που έχει εισόδημα ύψους 4.000 ευρώ ετησίως θα λάβει το ίδιο μέρισμα, με τον μακροχρόνια άνεργο, που έχει εισόδημα ύψους 15.000 ευρώ.
Το νοικοκυριό με άνεργο που έχει δύο ή τρία παιδιά και εισόδημα, π.χ. 12.000 ευρώ, θα λάβει το ίδιο επίδομα με το νοικοκυριό, που έχει το ίδιο εισόδημα και ένα παιδί.
Το νοικοκυριό με άνεργο που έχει δύο ή τρία παιδιά και εισόδημα 5.000 ευρώ θα λάβει το ίδιο επίδομα με το νοικοκυριό που έχει ένα παιδί και εισόδημα 15.000 ευρώ.

  • ΑμεΑ: Ωφελούμενες μονάδες με τουλάχιστον ένα μέλος ΑΜΕΑ, ανεξαρτήτου ηλικίας, και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Δηλαδή νοικοκυριό με ΑμεΑ και με εισόδημα 7.000 ευρώ, θα λάβει το ίδιο επίδομα με οικογένεια με ΑμεΑ που έχει εισόδημα 15.000 ευρώ.
Νοικοκυριό με ΑμεΑ και με εισόδημα 15.001 ευρώ, δεν θα λάβει το επίδομα.
Πολύτεκνη οικογένεια με ένα μέλος ΑμεΑ και εισόδημα ύψους 10.000 ευρώ, θα λάβει το ίδιο επίδομα με την πολύτεκνη οικογένεια με άτομο ΑμεΑ και με εισόδημα ύψους 20.000 ευρώ.

  • Καταθέσεις: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους 2019, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.

Το δικαιούχο νοικοκυριό που έχει μηδενικές καταθέσεις θα λάβει το ίδιο μέρισμα, με το νοικοκυριό που έχει καταθέσεις ύψους 20.000 ευρώ.

Ο αναγνώστης του «Σin» Πέτρος Κάνος, αναδεικνύει μιά ακόμα, ειδική περίπτωση αδικίας, εις βάρος δικαιούχων κοινωνικού μερίσματος: «Είναι φορολογούμενοι που δεν φαίνονται ατομικές δηλώσεις τους την τελευταία 7ετία, αφού κάποια απ' αυτά τα χρόνια ήταν εξαρτώμενα μέλη σε δηλώσεις γονέων-κηδεμόνων. Ούτε η ΑΑΔΕ έχει ενημερώσει ποτέ τους ατομικούς πλέον λογαριασμούς τους, ότι είναι φορολογικά ενήμεροι και φαίνονται φορολογικά κάτοικοι της χώρας μόνο τα πέντε, τέσσερα ή λιγότερα χρόνια. Οπότε το σύστημα δεν μπορεί να τους αναγνωρίσει και τους απορρίπτει αδίκως, αφού πληρούν 100% τα κριτήρια χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος!»

Διαβάστε επίσης