Χρηστικά

Πώς θα αίρεται η κατάσχεση λογαριασμών με τις 120 δόσεις


Τι προβλέπει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή που θα εκδοθεί στις επόμενες μέρες

Μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα λειτουργήσει προσεχώς στο taxisnet θα υποβάλλονται τα αιτήματα για άρση των κατασχέσεων επί των τραπεζικών λογαριασμών, των οφειλετών που θα ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων και θα είναι συνεπείς.

Τη διαδικασία της αύξησης του ακατάσχετου ορίου από τους τραπεζικούς λογαριασμούς θα καθορίζει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, που εκδίδεται στις επόμενες μέρες.

Η απόφαση θα διευκρινίζει τις διατάξεις του πρόσφατου νόμου και θα προσδιορίζει την ακριβή κλιμάκωση των συντελεστών ανάλογα με την πρόοδο στην εξόφληση των μηνιαίων δόσεων των ρυθμίσεων κάθε οφειλέτη αλλά και ανάλογα με το είδος κάθε ρύθμισης την οποία έχει επιλέξει ο υπόχρεος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση θα προβλέπει ότι ο οφειλέτης αρχικά θα πρέπει να μπει στην εφαρμογή του taxisnet και να ρυθμίσει όλες τις οφειλές του.

Κατόπιν και εφόσον είναι συνεπής στην πληρωμή των δόσεων, κάθε μήνα θα αυξάνεται το ακατάσχετο ποσό του τραπεζικού του λογαριασμού, από το επίπεδο των 1.250 ευρώ, που είναι σήμερα σε επίπεδα υψηλότερα ανάλογα με τα ποσά που θα καταβάλει κάθε μήνα.

Εφόσον είναι συνεπής και παραμένει μέσα στη ρύθμιση ή στις ρυθμίσεις, θα ξαναμπεί στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του taxisnet, στην οποία, θα υποβάλει αίτημα περιορισμού της κατάσχεσης, για τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Ακολούθως η Εφορία θα προχωρεί στην έκδοση απόφαση αποδέσμευσης μέρους του υπολοίπου ενός τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη.

Το ύψος του ποσού που θα αποδεσμεύεται θα εξαρτάται από τα ποσά των μηνιαίων δόσεων των ρυθμίσεων, τα οποία θα έχει πληρώσει εμπρόθεσμα ο οφειλέτης κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα και θα υπολογίζεται ως εξής: Το καταβληθέν ποσό της μηνιαίας δόσης κάθε ρύθμισης θα πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή, ο οποίος δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος του 3 ούτε μεγαλύτερος του 4,5.

Στην αρχή, κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής της διαδικασίας αποδέσμευσης, το ποσό της εμπρόθεσμα εξοφληθείσας, κατά τον προηγούμενο μήνα, δόσης θα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 3.

Σε κάθε έναν από τους επόμενους μήνες η εμπρόθεσμα εξοφληθείσα μηνιαία δόση του προηγούμενου μήνα θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ολοένα και πιο υψηλό με ανώτατο όριο το 4,5.

Τα μυστικά του ακατάσχετου

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση θα διευκρινίζει και τα ακόλουθα σημεία:

  1. Η σταδιακή αποδέσμευση, θα ισχύει μόνο για έναν μόνο λογαριασμό κάθε οφειλέτη.
  2. Εάν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, η αποδέσμευση εφαρμόζεται στον λογαριασμό που έχει δηλώσει στο TAXISnet ως «μοναδικό ακατάσχετο» και έχει τη μορφή αύξησης του ήδη ισχύοντος ακατάσχετου ορίου των 1.250 ευρώ. Τα ποσά που θα απελευθερώνονται θα προσαυξάνουν το ακατάσχετο όριο του συγκεκριμένου λογαριασμού.
  3. Αν χαθεί η ρύθμιση (λόγω μη πληρωμής δόσεων ή απλήρωτων νέων χρεών ή φοροδιαφυγής) δεν υφίσταται περιορισμός το ύψος της κατάσχεσης και το όριο επανέρχεται στο ποσό των 1.250 ευρώ. Δηλαδή, κάποιος που μπήκε στη ρύθμιση των 120 δόσεων και με τις πληρωμές που έκανες είχε ως αποτέλεσμα το ύψος του ακατάσχετου ποσού να διαμορφωθεί από 1.250 σε 2.500 ευρώ, αν βγει από τη ρύθμιση δεν διατηρεί ως ακατάσχετο το ποσό των 2.500 ευρώ, αλλά επανέρχεται στα 1.250 ευρώ.
  4. Η δυνατότητα αύξησης του ακατάσχετου ποσού δεν επανέρχεται ούτε αν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση, π.χ. εκείνης των 12 δόσεων.
  5. Ο περιορισμός της κατάσχεσης θα ισχύει για ένα μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του και θα ανανεώνεται μηνιαίως, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
  6. Αν το ακατάσχετο όριο που προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία είναι μικρότερο από το ισχύον των 1.250 ευρώ, δεν θα προκαλείται καμία μεταβολή στο όριο αυτό, δηλαδή θα παραμένει στο ύψος των 1.250 ευρώ.
Διαβάστε επίσης