Τράπεζες

Stress test τραπεζών: Τα δύο σενάρια για ανάπτυξη και τιμές ακινήτων


Πάνω σε ρεαλιστικές παραδοχές (υποθέσεις) για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και σε ένα ακραίο σενάριο αρνητικών εξελίξεων θα βασισθούν τα νέα stress test που θα διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) στις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Το βασικό σενάριο προβλέπει:

  •  Συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,4% στην τριετία, με ανάπτυξη 2,4% φέτος, 2,5% την επόμενη χρονιά και 2,5% το 2022
  •  Σωρευτική άνοδο τιμών των οικιστικών ακινήτων κατά 9,6% στην τριετία (4,8% φέτος, +2,6% το 2021 και +2,2% το 2022)
  •  Ανοδο τιμών των εμπορικών ακινήτων κατά 8,7% στην τριετία (3% φέτος, 2,9% την επόμενη χρονιά και 2,8% το 2022).

Στο ακραίο δυσμενές σενάριο προβλέπεται σωρευτική συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 6,1% στην τριετία, πτώση των τιμών οικιστικών ακινήτων κατά 6,8% σ’ συτό το διάστημα και των εμπορικών κατά 10,6%. Οι προβλέψεις για κάθε έτος είναι:

  1.  Συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 2,2% φέτος, ακόμη μεγαλύτερη ύφεση το 2021 (-3,5%) και περαιτέρω πτώση 0,4% το 2022.
  2.  Πτώση τιμών των οικιστικών ακινήτων κατά 0,3% φέτος, -3,5% την επόμενη χρονιά και -2,1% το 2022
  3. Μεγαλύτερη πτώση τιμών των εμπορικών ακινήτων (-4,7% φέτος, -5% του 2021 και -1,3% το 2022)

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα διενεργήσει τα stress test  σε όλες τις συστημικές τράπεζες της Ευρωζώνης έχοντας υιοθετήσει ένα σενάριο μικρής ύφεσης σε συνδυασμό με χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Οι «ασκήσεις αντοχής» θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο και θα βασιστούν στα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου (κλείσιμο χρήσης 2020). Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο τέλος Ιουλίου.

Διαβάστε επίσης