Επιχειρήσεις

Coca-Cola HBC: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις, ερωτηματικό τα κέρδη...


Αύξηση του όγκου πωλήσεων και του κύκλου εργασιών επέτυχε κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο η Coca-Cola HBC, διατηρώντας ή διευρύνοντας τα μερίδια της στις αγορές μη αλκοολούχων ποτών και ανθρακούχων αναψυκτικών.

Η εταιρεία  ανακοίνωσε σήμερα λεπτομερή στοιχεία για την εξέλιξη των πωλήσεων και των εργασιών της σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της, χωρίς όμως να γνωστοποιήσει τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου - αν είχε κέρδη ή ζημίες. Αυτά θα γίνουν γνωστά πιθανότατα κατά την ενημέρωση των αναλυτών σε τελεκόνφερανς.

Τα λογιστικά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,7%, ενώ τα πραγματικά ήταν +6,1%, αν ληφθεί υπόψη η αλλαγή ταξινόμησης της Multon, συνδεδεμένης εταιρείας πώλησης χυμών στη Ρωσία, η οποία μετατράπηκε σε κοινοπραξία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι καλύτερες επιδόσεις σημειώθηκαν σε κατηγορίες ανθρακούχων αναψυκτικών και ποτών ενέργειας στις αναδυόμενες αγορές

 Τα lock down  σε πολλές  χώρες λόγω πανδημίας ανάγκασαν τον όμιλο να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο κανάλι οικιακής κατανάλωσης.

Οι όγκοι πωλήσεων στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, με το κανάλι κατανάλωσης εκτός σπιτιού να παραμένει κλειστό για όλο το διάστημα του τριμήνου. Παρά το γεγονός αυτό, σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών και συνεχίστηκε η αυξητική πορεία του όγκου πωλήσεων στο κανάλι κατανάλωσης εντός σπιτιού. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών υποχώρησε κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό

Σε δήλωσή του ο Zoran Bogdanovic, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, ανέφερε: «Η φετινή χρονιά ξεκίνησε καλά παρά τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της πανδημίας, με αύξηση των εσόδων κυρίως χάρη στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών και των ποτών ενέργειας, και στην επιτυχημένη εφαρμογή της εμπορικής στρατηγικής μας στο κανάλι κατανάλωσης εντός σπιτιού. Βασιζόμενοι στη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα, την ευέλικτη στρατηγική διείσδυσης στην αγορά και τις ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες, είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε την επανεκκίνηση του καναλιού κατανάλωσης εκτός σπιτιού. Παράλληλα, η ευρεία και ισορροπημένη γεωγραφική μας παρουσία μας επέτρεψε να επωφεληθούμε από τη διαρκή αύξηση των εσόδων στις αναδυόμενες αγορές, όταν τα περιοριστικά μέτρα συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές μας. Παρότι η ταχύτητα και η μορφή ανάκαμψης από την πανδημία παραμένουν αβέβαια, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου θέτουν τις σωστές βάσεις για την επίτευξη των επιδιώξεων μας για το 2021, για ισχυρή ανάκαμψη των εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, μαζί με μια μικρή αύξηση στο λειτουργικό περιθώριο κέρδους».

Στο πρώτο τρίμηνο του 2021 σημειώθηκε επιτάχυνση της ανάπτυξης στον τομέα των αναδυόμενων αγορών, ενώ οι αναπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες αγορές συνέχισαν να επηρεάζονται αρνητικά από τους περιορισμούς λόγω COVID-19, οι οποίοι διατηρήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του τριμήνου.

Επίσης, σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,5% (ή 4,7% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης) με το συνολικό όγκο πωλήσεων των κατηγοριών ανθρακούχων αναψυκτικών και ποτών ενέργειας να αυξάνεται κατά 10,7%. Σημειώνεται ότι ενώ η συγκριτική περίοδος του 2020 είχε τρεις λιγότερες ημέρες πωλήσεων, παράλληλα επωφελήθηκε από δυόμιση μήνες εμπορικής δραστηριότητας προ-πανδημίας.

Στις περισσότερες αγορές ο όμιλος διατήρησε ή διεύρυνε τα μερίδια του  στα μη αλκοολούχα ποτά και στα ανθρακούχα αναψυκτικά.

Στις αναπτυγμένες αγορές , η ανάπτυξη του μίγματος προϊόντων/τιμών διατηρήθηκε παρά τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στο κανάλι κατανάλωσης εκτός σπιτιού. Στις αναπτυσσόμενες αγορές, η επιβολή φόρου στη ζάχαρη στην Πολωνία προχώρησε όπως αναμενόταν, με τον όγκο πωλήσεων να ανακάμπτει στα τέλη του τριμήνου. Η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόστηκε για να αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος αυτού του φόρου επηρέασε το μίγμα προϊόντων/τιμών στις αναπτυσσόμενες αγορές κατά 10,3 ποσοστιαίες μονάδες. Τέλος στις αναδυόμενες αγορές, διατηρήθηκε η ισχυρή δυναμική στη Νιγηρία και επιταχύνθηκαν οι τάσεις της αγοράς στη Ρωσία, με τις δύο αγορές να σημειώνουν διψήφιο ποσοστό αύξησης του όγκου πωλήσεων.

Διαβάστε επίσης
Ετικέτες Coca-Cola