Χρηστικά

Φυτοζωούν περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις εν μέσω ανάπτυξης!


Έξι στις δέκα επιχειρήσεις της χώρας εμφανίζουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη και τους φόρους επωμίζονται οι υπόλοιπες 4 στις 10

Φυτοζωούν περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις της χώρας, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα δηλώνουν στην Εφορία, καθώς οι περισσότερες  εμφανίζονται με ζημιές ή με μηδενικά κέρδη.

Παράλληλα η εικόνα της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων να μην εμφανίζουν κέρδη, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα της «αναπτυσσόμενης οικονομίας με ρυθμούς πάνω από τους αντίστοιχους της ευρωζώνης».

Πρόκειται σαφώς για στοιχεία που αναδεικνύουν το μείζον ζήτημα της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής που μαστίζει τη χώρα, όπως άλλωστε προέκυψε και από τα εισοδήματα των αυτοαπασχολούμενων και γενικά των φυσικών προσώπων.

Πηγές της ΑΑΔΕ τονίζουν ότι θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ζημιές ή μηδενικά κέρδη, αλλά ο αριθμός τους, που ξεπερνά τις 200.000, αποτελεί εμπόδιο. 

Λίγα κέρδη - πολλές ζημιές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ έξι στις δέκα επιχειρήσεις της χώρας εμφανίζουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη και τους φόρους επωμίζονται οι υπόλοιπες 4 στις 10, αλλά και μέσα σε αυτές, υπάρχουν ολίγον κερδοφόρες και πολύ κερδοφόρες.

Αναλυτικότερα, ο αριθμός των νομικών προσώπων, που υπέβαλαν δηλώσεις το 2023 ανήλθε σε 333.588, εκ των οποίων οι ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ ανήλθαν σε 124.304, οι προσωπικές εταιρείες σε 119.954, οι μη κερδοσκοπικές σε 56.782 και οι λοιπές κατηγορίες σε 32.548.

Τα ακαθάριστα έσοδα που δήλωσαν το 2023 ανήλθαν σε 424,86 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 112,31 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2022 ή κατά 35,9%.

Ωστόσο, τα φορολογητέα καθαρά κέρδη που δηλώθηκαν το 2023, για το φορολογικό έτος 2022, ήταν πολύ λιγότερα και συγκεκριμένα περιορίστηκαν σε 25,2 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη είναι αυξημένα κατά 7,2 δισ. ευρώ ή κατά 40,25% σε σύγκριση με το φορολογικό έτος 2021.

Το συνολικό ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε από την εφορία, ανήλθε σε 6,65 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένο κατά 1,93 δισ. ευρώ ή κατά 40,9% σε σχέση με το 2022.

Το μεγαλύτερο ποσό του φόρου, ύψους 5,26 δισ. ευρώ βεβαιώθηκε σε ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, οι οποίες δήλωσαν φορολογητέα κέρδη ύψους 19,80 δισ. ευρώ.

Οι προσωπικές εταιρείες με φορολογητέα κέρδη ύψους 3,62 δισ. ευρώ και ο φόρος που βεβαιώθηκε ανήλθε σε 977,38 εκατ. ευρώ.

Οι μη κερδοσκοπικές δήλωσαν καθαρά κέρδη 379,46 δισ. ευρώ και ο φόρος που βεβαιώθηκε ήταν ύψους 80,52 δισ. ευρώ, ενώ οι λοιπές εταιρείες δήλωσαν φορολογητέα κέρδη ύψους 1,37 δισ. ευρώ και τους βεβαιώθηκε φόρος εισοδήματος ύψους 325,96 εκατ. ευρώ.

Οι Ανώνυμες

Αναφορικά με τις Ανώνυμες Εταιρείες από την επεξεργασία των δηλώσεων τους προκύπτει ότι:

 • Οι 19.673 ήταν βιομηχανικές, μεταποιητικές και παραγωγικές, με συνολικό τζίρο 245 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι 10.365 εμφάνισαν ζημίες, οι 921 δήλωσαν μηδενικά ποσά φορολογητέου εισοδήματος και οι υπόλοιπες δήλωσαν φορολογητέα εισοδήματα (κέρδη) συνολικού ύψους 12,23 δισ. ευρώ.
 • Οι 1.640 ήταν τραπεζικές και χρηματιστηριακές, οι οποίες εμφάνισαν συνολικό ετήσιο τζίρο ύψους 63,3 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι 1.118 εμφάνισαν ζημίες συνολικού ύψους 11,3 δισ. ευρώ, οι 87 δήλωσαν μηδενικά ποσά φορολογητέου εισοδήματος και οι υπόλοιπες δήλωσαν φορολογητέα εισοδήματα συνολικού ύψους 2,6 δισ. ευρώ.
 • Οι 1.841 ήταν ασφαλιστικές, με συνολικό ετήσιο τζίρο 63,03 δισ. το προηγούμενο έτος. Από αυτές, οι 908 εμφάνισαν ζημίες συνολικού ύψους 6,3 δισ. ευρώ, οι 75 δήλωσαν μηδενικά ποσά και οι υπόλοιπες φορολογητέα εισοδήματα (κέρδη) συνολικού ύψους 2,07 δισ. ευρώ.
 • Οι 33.705 ήταν εμπορικές και παροχής υπηρεσιών, με συνολικό ετήσιο τζίρο 269,4 δισ. το προηγούμενο έτος. Από αυτές, οι 17.497 εμφάνισαν ζημίες συνολικού ύψους 22,3 δισ. ευρώ, οι 1.580 δήλωσαν μηδενικά ποσά και οι υπόλοιπες κέρδη συνολικού ύψους 15,6 δισ. ευρώ.

Ζημιές και μηδενικοί φόροι!

Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν αφορολόγητες το 2023. Πιο συγκεκριμένα:
130.756 επιχειρήσεις ή το 39,2% δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα ύψους 94,68 δισ. ευρώ, αλλά και ζημιές!
78.822 επιχειρήσεις ή το 23,6% δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα 9,13 δισ. ευρώ και μηδενικά καθαρά κέρδη.
Συνολικά, 209.578 επιχειρήσεις ή το 62,8% του συνόλου δήλωσαν πως το φορολογικό έτος 2022 ήταν ζημιογόνες ή είχαν μηδενικά καθαρά κέρδη και άρα δεν πλήρωσαν ούτε ευρώ φόρο.

Οι κερδοφόρες

Στον αντίποδα, οι υπόλοιπες 124.010 επιχειρήσεις ή το 37,2% δήλωσαν κέρδη για τα οποία και φορολογήθηκαν με συνολικό ποσό 6,65 δισ. ευρώ, αλλά από τα επιμέρους στοιχεία προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

 • Το 10,9% ή 36.504 επιχειρήσεις δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα ύψους 6,69 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη από 1 έως 10.000 ευρώ.
 • Το 40,09% ή 59.528 επιχειρήσεις δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα ύψους 6,69 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη μεταξύ 10.000 – 90.000 ευρώ.
 • Το 5,5% ή 8.201 επιχειρήσεις δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα ύψους 28,49 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη από 90.001-300.000 ευρώ ή το 11,58% του συνόλου.
 • Το 2,5% ή 8.444 επιχειρήσεις δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα ύψους 82,36 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη από 300.001 – 2.100.000 ευρώ ή το 23,2% του συνόλου.
 • Το 0,3% ή 1.016 επιχειρήσεις δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα ύψους 44,03 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη μεταξύ 2.100.001 – 7.500.000 ευρώ ή το 14,81% του συνόλου.
 • Το 0,1% ή 317 επιχειρήσεις δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα ύψους 119,39 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη πάνω από 7.500.000 ευρώ ή το 41,4% του συνόλου.
 • Το 0,4% ή 1.333 επιχειρήσεις, δήλωσαν το 56,21% του συνόλου των φορολογητέων κερδών για το φορολογικό έτος 2022.
   
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα