Χρηστικά

Τα 73 εισοδήματα, επιδόματα και συντάξεις που διασταυρώνει φέτος η Εφορία


Οι φορολογούμενοι, δεν μπορούν μόνοι τους να τροποποιήσουν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τους εργοδότες, γιατί θα μπλέξουν με την εφορία

Από «κόσκινο» θα περάσουν φέτος 73 κατηγορίες εισοδημάτων που θα δηλώσουν φέτος εκατομμύρια μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και εργαζόμενοι με μπλοκάκια, καθώς η ΑΑΔΕ έχει απλώσει ένα τεράστιο δίχτυ διασταυρώσεων.

Όλα τα εισοδήματα που θα αναγραφούν στις βεβαιώσεις αποδοχών που θα εκδοθούν και θα υποβληθούν στο Taxisnet, έως την 29η Μαρτίου θα διασταυρωθούν, με το περιεχόμενων των φορολογικών δηλώσεων των φορολογουμένων.

Με βάση τα αρχεία που θα υποβάλουν οι εργοδοτικοί φορείς, επιχειρήσεις, Ασφαλιστικά Ταμεία, δημόσιο, φορείς Γενικής Κυβέρνησης, θα προσυμπληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις του 2021.

Οι φορολογούμενοι, δεν θα μπορούν να τροποποιήσουν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τους εργοδότες τους, αλλά εάν διαφωνούν με τα δηλωθέντα ποσά, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους εκδότες των βεβαιώσεων αποδοχών και να διορθωθούν τυχόν λάθη.

Αν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της βεβαίωσης αποδοχών και της δήλωσης του φορολογούμενου, τότε θα κληθεί για εξηγήσεις, από την οικεία ΔΟΥ. 

Στις καταστάσεις που υποβάλλονται στο taxisnet μέχρι την 29η Μαρτίου, δηλώνονται εισοδήματα από μισθούς, επιδόματα, υπερωριακή αμοιβή και άλλες έξτρα αμοιβές, οι παροχές σε είδος, οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, τα μερίσματα, καθώς και τα επιδόματα, το κοινωνικό μέρισμα .κ.λπ.

Δηλώνονται επίσης οι αποζημιώσεις που ελήφθησαν από τους πληττόμενους από τον Covid-19 ήτοι η αποζημίωση των 534 ευρώ, όπως και τα έκτακτα επιδόματα που καταβλήθηκαν στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Σημειώνεται, πως δεν φορολογούνται και 73 εισοδήματα, καθώς πολλά εξ αυτών είναι αφορολόγητα και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των τεκμηρίων.

Η λίστα με τις αποδοχές 

Η λίστα με τις αποδοχές που δηλώνονται και ελέγχονται είναι η ακόλουθη:

 1. Τακτικές αποδοχές
 2. Πρόσθετες αποδοχές (επιδόματα, υπερωρίες, μπόνους, που δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές)
 3. Λοιπά αποδοχών
 4. Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ
 5. Αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ και εκπροσώπων προσωπικών εταιριών.
 6. Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται
 7. Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται
 8. Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία
 9. Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ελληνική σημαία
 10. Εισόδημα αξιωματικών εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές)
 11. Εισόδημα κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες (δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές)
 12. Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού
 13. Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού
 14. Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο
 15. Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013
 16. Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες
 17. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
 18. Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)
 19. Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)
 20. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν).
 21. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας πουχορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 22. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 23. Κύρια σύνταξη
 24. Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές
 25. Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές
 26. Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές
 27. ΕΚΑΣ
 28. Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
 29. Συντάξεις που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
 30. Αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 31. Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 32. Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές
 33. (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 34. Αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 35. Αναδρομικά ΕΚΑΣ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 36. Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
 37. (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 38. Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)
 39. (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 40. Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2020
 41. Ποσά της παρ.1 του αρ. 14 περ. στ' του ν.4172/2013 ( εφάπαξ)
 42. Επίδομα παιδιού
 43. Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους
 44. Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων
 45. Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας
 46. Άσφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων
 47. Σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.
 48. Εκλογική αποζημίωση (αρθ. 108 του ΠΔ 26/2012)
 49. Επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ,ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,ΓΕΝΕ
 50. Εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
 51. Εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
 52. Συντάξεις που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή
 53. Αναδρομικά εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου
 54. (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 55. Αναδρομικά εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 56. Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 57. Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 58. Αναδρομικά εξωίδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που καταβάλλεται σε αναπήρους(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 59. Αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 60. Αμοιβές εργαζομένων, υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λπ., έως 150 ημερομίσθια ανά έτος.
 61. Αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ
 62. Αμοιβές από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (περ. θ παρ. 3 αρ. 12 ν 4172/2013)
 63. Κοινωνικό Μέρισμα
 64. Επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής που καταβάλλονται σε ανέργους (παρ.5 αρ. 30 ν.4144/2013)
 65. Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
 66. Επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
 67. Αναδρομικά επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 68. Αναδρομικά επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 69. Αναδρομικά επιδόματος παιδιού (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 70. Ποσά της παρ.1 του αρ.14 περ.γ' (επίδομα αλλοδαπής) και άλλα ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη
 71. Προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες (αρ. 18 ν. 4756/2020)
 72. Έκτακτη αποζημίωση της παρ.1 άρθ.33 ν.4690/2020
 73. Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και εξαιτίας των συνεπειών άλλων καταστροφών.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα