Ασφαλιστική Αγορά

Αύξηση 8,1% στην παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο τρίμηνο του 2021


Αύξηση της τάξης του 8,1% παρουσίασε η παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο τρίμηνο του 2021 φτάνοντας τα 1.075.701.497,52 ευρώ, σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για την παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021.

Ειδικότερα, στον κλάδο ζωής η παραγωγή κυμάνθηκε στα 518,715 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 14,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Σε ότι αφορά τον κλάδο III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (unit linked) σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 43,2% ενώ στον κλάδο Ι. Ασφαλίσεις Ζωής σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 8,4%. Ο κλάδος VI. Εργασίες κεφαλαιοποίησης κατέγραψε μείωση κατά 84,5% και ο κλάδος VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων παρουσίασε επίσης μείωση κατά 0,9%.

Στον κλάδο ζημιών παρατηρήθηκε αύξηση κατά 2,9% με την παραγωγή να κυμαίνεται στα 556,985 εκατ. ευρώ.

Όσο αφορά την αστική ευθύνη οχημάτων, η παραγωγή άγγιξε περίπου τα 177,445 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 3,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 ενώ η παραγωγή στους λοιπούς κλάδους ζημιών αυξήθηκε κατά 6,4%, φτάνοντας περίπου τα 379,54 εκατ. ευρώ.