Χρηστικά

Γιατί η ΑΑΔΕ φακελώνει τα ελληνικά και τα ξένα POS!


Στις επόμενες μέρες, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εκδίδει απόφαση για την κατάρτιση «Μητρώου POS»

Σε φακέλωμα όλων των POS που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είτε αυτά είναι συνδεδεμένα με τράπεζες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, προχωρεί η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της προσπάθειας πάταξης της φοροδιαφυγής.

Στις επόμενες μέρες, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, θα εκδώσει απόφαση με την οποία θα προβλέπεται η καταγραφή όλων των μηχανημάτων POS που υπάρχουν στην Ελλάδα, σε ειδικό «Μητρώο».

Όπως διευκρίνισε όλες οι επιχειρήσεις θα κληθούν να δηλώσουν τους τύπους και τους κωδικούς αριθμούς των POS που χρησιμοποιούν είτε είναι συνδεμένα με τράπεζες στην Ελλάδα είτε με τράπεζες του εξωτερικού.

Τα στοιχεία για τα ελληνικά POS θα τα λάβει η ΑΑΔΕ από τις εταιρείες εκκαθάρισης των συναλλαγών, ενώ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν εάν έχουν ξένα POS.

Σημειώνεται πως η κατοχή και χρήση ξένων POS δεν απαγορεύεται, αλλά θα πρέπει να είναι δηλωμένα.

Με τη διαδικασία αυτή, θα διευκολυνθεί η ταυτοποίηση και η σύνδεση των POS, με τις ταμειακές μηχανές, ώστε να επιτευχθεί ο κεντρικός στόχος που προβλέπει ότι για κάθε ηλεκτρονική πληρωμή (μέσω POS) θα εκδίδεται ταυτόχρονα και νόμιμη απόδειξη.

Σε ότι αφορά στα POS που είναι συνδεμένα με τράπεζες του εξωτερικού η καταγραφή τους, θεωρητικώς, θα αποτρέψει τη διαρροή φορολογητέας ύλης, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι να εκδίδεται η φορολογική απόδειξη.

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί με τη διαδικασία αυτή να διασφαλίσει ότι κάθε πληρωμή μέσω των POS θα δηλώνεται στην Εφορία είτε άμεσα με την έκδοση και απόδειξης είτε έμμεσα με τη διασταύρωση των στοιχείων των τραπεζικών φορέων και τον εντοπισμό όσων δεν εξέδωσαν αποδείξεις για εισπράξεις μέσω των POS.

Ωστόσο, πάντα υπάρχουν «παράθυρα» όπως π.χ. και η δυνατότητα, ο Χ επιχειρηματίας να δηλώσει στην ΑΑΔΕ ένα, δύο ή περισσότερα POS που διαθέτει, αλλά να προμηθευτεί και ένα επιπλέον το οποίο δεν θα δηλώσει, με το ανάλογο ρίσκο, βέβαια.

Τι ισχύει

Σύμφωνα με τη νομοθεσία προβλέπεται η διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε. από κάθε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στοιχείων που αφορούν:

  1. Συναλλαγές που εκτελούνται μέσω τερματικών, ημεδαπής ή αλλοδαπής, «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS)» αποδοχής καρτών πληρωμών,
  2. Συναλλαγές μέσω λογαριασμών και κάθε είδους χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

 
Στους Παρόχους που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις αυτές θα επιβάλλονται πρόστιμα από 10.000 έως 50.000 ευρώ.

Επιπλέον, από τους Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου με έδρα ή με τόπο πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δύναται να επιβάλλεται η διακοπή της πρόσβασης στους ιστότοπους του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.

Επίσης, τα τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS)», ημεδαπής και αλλοδαπής, που χρησιμοποιούν οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις πρέπει να διασυνδέονται υποχρεωτικά και να παρέχουν στην ΑΑΔΕ τις καθοριζόμενες πληροφορίες συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτών, είτε μέσω διασύνδεσής τους με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.), είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε..

Σε κάθε επιχείρηση που έχει υποχρέωση χρήσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS), ως δικαιούχος πληρωμής και παραβαίνει τις υποχρεώσεις διασύνδεσης των τερματικών αυτών με τη Φορολογική Διοίκηση θα επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ανά φορολογικό έτος.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα