Επιχειρήσεις

Helleniq Energy/ΕΛΠΕ: Υψηλή κερδοφορία, μέρισμα €0,90, μερισματική απόδοση 12%!


Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 606 εκατ. ευρώ επέτυχε στη χρήση 2023 η Helleniq Energy/ΕΛΠΕ, επωφελούμενη από το ευνοϊκό  διεθνές περιβάλλον διύλισης, τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης των διυλιστηρίων της, την αύξηση των εξαγωγών και από την υψηλότερη συνεισφορά του τομέα των ΑΠΕ.

Η παραγωγή προϊόντων για το σύνολο του 2023 αυξήθηκε κατά 13% στους 14,6 εκατ. τόνους και οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στους 15,5 εκατ. τόνους.ΟΙ εξαγωγές κάλυψαν το 54% σε όγκο, μια από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία του Ομίλου.

Η πτώση των τιμών αργού και προϊόντων επέδρασε αρνητικά στην αποτίμηση αποθεμάτων και στην κερδοφορία, περιορίζοντας τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη στα €478 εκατ..

Λαμβάνοντας υπόψη την πολύ καλή επίδοση αλλά και τις προοπτικές της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος €0,60 ανά μετοχή. Έτσι, το συνολικό μέρισμα διαμορφώνεται στα €0,90 ανά μετοχή, δεδομένου ότι έχει δοθεί ήδη προσωρινό μέρισμα €0,30 ανά μετοχή,

Η διανομή αυτή οδηγεί σε συνολική μερισματική απόδοση άνω του 12% με βάση την τιμή της μετοχής στο τέλος του 2023.

Ενεργειακή αυτονομία, πράσινη μετάβαση

Κατά τη διάρκεια του 2023, ο Όμιλος σημείωσε πρόοδο σε όλους τους στρατηγικούς άξονες προχωρώντας στην υλοποίηση σημαντικών νέων έργων, τα οποία θα προσθέσουν αξία τα επόμενα χρόνια.

Στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, αλλά και η επιτάχυνση του ενεργειακού μετασχηματισμού. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούν έργα ενεργειακής αυτονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία, εκτός από την οικονομική απόδοση, συνεισφέρουν και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στα διυλιστήρια.

Παράλληλα, ξεκίνησε η υλοποίηση μονάδας συμπαραγωγής Υδρογονωμένου Φυτικού Ελαίου στη Θεσσαλονίκη, μια λύση που σταδιακά μειώνει την παραγωγή από ορυκτά καύσιμα. Ταυτόχρονα εξετάζονται επενδύσεις στην πρώτη ελληνική μονάδα παραγωγής Βιώσιμου Αεροπορικού Καυσίμου (Sustainable Aviation Fuel, SAF) στον Ασπρόπυργο, δέσμευσης CO2 στην Ελευσίνα, καθώς και παραγωγής πράσινου υδρογόνου και συνθετικών καυσίμων σε Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη.

Οι επιλογές αυτές είναι σημαντικές, καθώς υποστηρίζουν τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της Εταιρείας και τη μετεξέλιξη του κλάδου καυσίμων στις Μεταφορές. Τέλος, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση του εργοστασίου παραγωγής πολυπροπυλενίου, η οποία, εκτός της προστιθέμενης οικονομικής αξίας, συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από τις πωλήσεις καυσίμων και στην περαιτέρω βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς μας.

Δραστηριότητες, έρευνα και ανάπτυξη

Στη λιανική εμπορία, η συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου στο εξωτερικό, η ηλεκτροκίνηση και η διαρκής αναβάθμιση των πρατηρίων μας που αποτελούν το σημείο επαφής με τον τελικό καταναλωτή, αποτελούν συνεχή προτεραιότητα.

Στον τομέα των ΑΠΕ, η HELLENiQ Renewables κατά τη διάρκεια του 2023 επιτάχυνε σημαντικά τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, ώστε σταδιακά να κατακτήσει ηγετική θέση τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση σειράς συμφωνιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία, στο τέλος του 2023 διέθετε εγκατεστημένη ισχύ 356 MW και έργα σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης ή σε κατασκευή συνολικής ισχύος 0,7 GW.

Την ίδια στιγμή, το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη ανέρχεται σε 4,3 GW, ενώ πρόθεση είναι η δραστηριοποίηση και σε άλλες αγορές. Η μέχρι τώρα πορεία δίνει ένα πρώτο σημείο αναφοράς για την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί, για λειτουργία πάρκων ισχύος τουλάχιστον 1 GW μέχρι το 2025 και ανάπτυξη και λειτουργία έργων άνω των 2 GW μέχρι το 2030.

Στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, ολοκληρώθηκε η απόκτηση τρισδιάστατων γεωφυσικών καταγραφών σε 3 θαλάσσιες περιοχές («Ιόνιο», «Block 2», «Block 10»), καθώς και δισδιάστατων καταγραφών σε 2 θαλάσσιες περιοχές στην Κρήτη, με την επεξεργασία των δεδομένων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη δε Κρήτη, τρισδιάστατες γεωφυσικές καταγραφές υλοποιούνται στην περιοχή και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω αξιολόγηση και τη λήψη τελικών αποφάσεων για τα επόμενα βήματα.

Η υλοποίηση του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού συνεχίζεται, με τη μέχρι τώρα επένδυση να ανέρχεται στα €50 εκατ. και με ετήσιο όφελος €44 εκατ. για το 2023, το οποίο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €50 εκατ. το 2025, καθιστώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια από τις πιο αποδοτικές επενδύσεις, αλλά και τις πιο ουσιαστικές στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας.
 

Ομαλοποίηση τιμών αργού και περιθωρίων διύλισης

Παρά την ανοδική πορεία των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου στο Β’ Εξάμηνο 2023, κυρίως λόγω της μείωσης παραγωγής από τις χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ+, οι τιμές για το σύνολο του 2023 διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις ιδιαίτερα υψηλές μέσες τιμές του 2022. Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο τύπου Brent διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα $83/βαρέλι, χαμηλότερα κατά 18%. Στο Δ’ Τρίμηνο 2023 η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα $84/βαρέλι, μειωμένη κατά 5% σε ετήσια βάση.

Το Ευρώ ενισχύθηκε έναντι του Δολαρίου κατά 3%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1,08 στο 2023, έναντι 1,05 το 2022.

Τα περιθώρια διύλισης το 2023 υποχώρησαν σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά του προηγούμενου έτους, παρέμειναν, ωστόσο, σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τον πιο πρόσφατο (προ πανδημίας) πενταετή κύκλο (2015-2019). Υποστηρίχθηκαν κατά κύριο λόγο από την ισχυρή ζήτηση στα βασικά προϊόντα, σε συνδυασμό με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, καθώς και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μ. Ανατολή κατά το Δ’ Τρίμηνο 2023, που επηρέασαν την προσφορά προϊόντων και οδήγησαν στην αναδιάταξη των εμπορικών ροών.

Το διεθνές περιθώριο αναφοράς συστήματος των διυλιστηρίων ΕΛΠΕ διαμορφώθηκε το 2023 κατά μέσο όρο στα $9,8/βαρέλι, έναντι $11,8/βαρέλι το 2022, ενώ ειδικότερα για το Δ’ Τρίμηνο 2023 κυμάνθηκε στα $8,2/βαρέλι, έναντι $13,3/βαρέλι για την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
Βελτιωμένη ζήτηση για καύσιμα κίνησης, αεροπορίας και ναυτιλίας

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά διαμορφώθηκε στους 6,6 εκατ. τόνους το 2023, μειωμένη κατά 3% λόγω πτώσης στη ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης. Εξαιρουμένου του πετρελαίου θέρμανσης, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 4%, με την κατανάλωση βενζίνης και ντίζελ να βελτιώνεται κατά 3% στους 4,91 εκατ. τόνους. Η ζήτηση αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων ανήλθε σε 1,45 εκατ. τόνους (+7%) και 2,7 εκατ. τόνους (+3%) αντίστοιχα.


Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες

Η ισχυρή κερδοφορία για το 2023 είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλών λειτουργικών ταμειακών ροών συνολικού ύψους €965 εκατ., ενώ οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €291 εκατ., με τα έργα συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών στα διυλιστήρια να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος, ενώ μικρότερα κονδύλια κατευθύνθηκαν στην Εμπορία και στις ΑΠΕ. Οι συνολικές επενδυτικές δαπάνες για το 2024 αναμένεται να αυξηθούν, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης του προγράμματος αύξησης δυναμικότητας σε εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ.

Ως αποτέλεσμα των υψηλών ελεύθερων ταμειακών ροών και παρά τη σταδιακή καταβολή της συνεισφοράς αλληλεγγύης (€200 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2023 επί συνολικού ποσού €267 εκατ.) και τη διανομή μερισμάτων συνολικού ύψους €229 εκατ., ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1,63 δισ., μειωμένος κατά €0,3 δισ. σε σχέση με το 2022. Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός προς συνολικά κεφάλαια) υποχώρησε στο 36% σε σχέση με 42% το 2022.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2023 ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση δανεισμού συνολικού ύψους €1,2 δισ., βελτιώνοντας το προφίλ ωρίμανσης, ενώ οι διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές ανέρχονταν στο τέλος του 2023 σε €1,1 δισ..

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Το 2023 έκλεισε ως ένα ακόμη επιτυχημένο έτος για τον Όμιλο, καθώς ο πρώτος κύκλος υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου Vision 2025 ολοκληρώνεται, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο λειτουργικής απόδοσης και κερδοφορίας. Μετά τα πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα των διεθνών περιθωρίων διύλισης το 2022, τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2023 προφανώς διαμορφώθηκαν χαμηλότερα, αλλά υπάρχουν σημαντικά θετικά χαρακτηριστικά που μας καθιστούν πιο αισιόδοξους.

Αρχικά, ένα μεγάλο μέρος της κερδοφορίας για το 2023 προήλθε από βελτιώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματος στρατηγικού μετασχηματισμού, παράγοντες που είναι πιο ελεγχόμενοι και προβλέψιμοι, σε σχέση με ένα διεθνές περιβάλλον που μπορεί να παρουσιάσει απρόβλεπτες αυξομειώσεις. Μέρος των νέων μας προσπαθειών είναι η ενίσχυση της Εμπορίας στο εξωτερικό, το άνοιγμα σε νέες αγορές εμπορίας καυσίμων αλλά και ΑΠΕ, παράλληλα με τη σημαντική ανανέωση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την αλλαγή κουλτούρας σε ολόκληρο τον Όμιλο.

Ένα δεύτερο σημείο, αποτελεί η σταδιακή αλλαγή στη μέχρι πρόσφατα μονοδιάστατη προσέγγιση για τον κλάδο ενέργειας με μια στροφή στο ρεαλισμό, αναγνωρίζοντας ότι τα πετρελαιοειδή είναι μέρος της λύσης και πρέπει να συνεισφέρουν με πιο συγκεκριμένο τρόπο στην ενεργειακή μετάβαση. Ενδεικτικό είναι το συμπέρασμα, διατυπωμένο τόσο καθαρά για πρώτη φορά στην πρόσφατη COP28, ότι οι ακραίες μη-εφαρμόσιμες λύσεις δεν λύνουν το πρόβλημα. Αντίθετα, λειτουργούν αρνητικά όσον αφορά το περιβάλλον, καθώς αποτρέπουν επενδύσεις βελτίωσης στους υφιστάμενους κλάδους ενέργειας που θα είχαν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, ενώ επηρεάζουν αρνητικά και το κόστος ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Μέσα στο περιβάλλον αυτό, η πολύ καλή κερδοφορία του 2023, με Συγκρίσιμα EBITDA και καθαρά κέρδη €1,24 δισ. και €0,6 δισ. αντίστοιχα, βοήθησαν στην περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης του Ομίλου .

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ. θα προτείνει προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση τελικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό διανομής από τα αποτελέσματα χρήσης σε €0,90 ανά μετοχή.

Τέλος, σημαντικό είναι ότι εκτός από τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, υψηλές παρέμειναν και οι επιδόσεις με βάση κριτήρια ESG, συμπεριλαμβανομένης της προόδου σε σημαντικούς δείκτες, όπως για παράδειγμα η μείωση άνω του 7% του ανηγμένου δείκτη εκπομπών CO2 (ανά επίπεδο δραστηριότητας), καθώς και η βελτίωση σε αξιολογήσεις ESG από οίκους εξωτερικού, διατηρώντας και την ιδιαίτερη προσοχή και συνεισφορά με πάγιες ή έκτακτες κοινωνικές δράσεις»

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ετικέτες ΕΛΠΕ