Χρηστικά

Η 10ετής παραγραφή δεν σβήνει χρέη προς τον ΕΦΚΑ!


Απορρίπτονται τα μισά από τα αιτήματα που υποβάλλονται από οφειλέτες του ΕΦΚΑ για την παραγραφή των χρεών τους

Απορρίπτονται τα μισά από τα αιτήματα που υποβάλλονται από οφειλέτες του ΕΦΚΑ για την παραγραφή των χρεών τους, τα οποία έχουν ηλικία άνω των 10 ετών, σε εφαρμογή του ν. 4997/2022, που μείωσε τον χρόνο παραγραφής από 20 σε 10 χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συνολικά χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία εξακολουθούν να τραβούν την ανηφόρα, ανεξαρτήτως εάν η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνω των 10 ετών και δύσκολο έως απίθανο να εισπραχθούν ποτέ.

Σημειώνεται πως, ο χρόνος παραγραφής των χρεών προς τον ΕΦΚΑ μειώθηκε από 20 σε 10 χρόνια, κατόπιν απόφασης του ΣτΕ, αλλά περιέχει τόσους «κόφτες», οι οποίοι δεν επιτρέπουν παρά ελάχιστες παραγραφές και για αστεία ποσά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ, έχουν υποβληθεί 9.100 αιτήσεις για παραγραφή χρεών, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 4.800.

Επίσης, περίπου 2.000 αιτήματα απορρίφθηκαν, ενώ προβληματικές θεωρούνται και περίπου 2.300 αιτήσεις που εκκρεμούν.

Στο πλαίσιο αυτό, τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ αυξάνονται και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΑΟ έφτασαν σε 47,55 δισ. ευρώ στο τέλος του Δεκεμβρίου 2023, από 47,17 δισ. ευρώ που ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Δεδομένου του μεγάλου όγκου των χρεών που είναι ηλικίας άνω της 10ετίας δεν υπάρχει καμία επίπτωση και δεν σβήνεται κανένα χρέος.

Οι κόφτες της παραγραφής

Ο νόμος 4997/2022, ορίζει πως, ο μέγιστος χρόνος στον οποίο το ΚΕΑΟ μπορεί να διεκδικεί χρέη είναι η δεκαετία και όχι η 20ετία που ίσχυε.

Ωστόσο, περιέχει «κόφτες» εκ των οποίων ο βασικότερος είναι πως, η δεκαετία για την παραγραφή των αξιώσεων του ΕΦΚΑ, αρχίζει να μετρά όχι από την ημερομηνία γένεσης του χρέους αλλά από την ημερομηνία της τελευταίας ειδοποίησης που έστειλε το ΚΕΑΟ ή το ασφαλιστικό ταμείο.

Επίσης, η δεκαετία «τρέχει» και από την ημερομηνία κατά την οποία πληρώθηκε μία δόση της οφειλής, ενώ υπάρχουν και άλλες παραμέτρους, με τις οποίες ορίζονται ημερομηνίες-κλειδιά για την παραγραφή ή όχι των ασφαλιστικών οφειλών και συγκεκριμένα:

  1. Οφειλές από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές, από 12/5/2016 υπόκεινται σε 10ετή παραγραφή που αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.
  2. Για απαιτήσεις που προέρχονται από ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία που παρασχέθηκε μετά από την 1/1/2026 η παραγραφή ορίζεται 5ετής.
  3. Σε περίπτωση που η παραγραφή της οφειλής έχει διακοπεί λόγω διακοπτικού γεγονότος (π.χ. ρύθμιση), αρχίζει νέα δεκαετής παραγραφή που ξεκινά από την επόμενη ημέρα του διακοπτικού γεγονότος. Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση οφειλόμενων εισφορών στο ΚΕΑΟ λαμβάνεται ως διακοπτικό της παραγραφής γεγονός ΜΟΝΟ εφόσον έχει κοινοποιηθεί, με την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία, η εκδοθείσα πράξη βεβαίωσης στον οφειλέτη.
  4. Δεδομένου ότι για την είσπραξη οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις των π. φορέων ίσχυε 20ετής παραγραφή και η ισχύουσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 12/5/2016, η παραγραφή κάθε οφειλής πέραν της 10ετίας με ύπαρξη διακοπτικού γεγονότος από 12/5/2016 και μετά, επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως, σε περίπτωση αίτησης του ασφαλισμένου, για την οποία είναι αναγκαία η εύρεση των μη παραγεγραμμένων οφειλών (π.χ. αίτηση χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, αίτηση συνταξιοδότησης κ.λπ.), και εφόσον διαπιστωθεί ότι είχε ήδη συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος χρόνος (10ετής) κατά την ημερομηνία του ως άνω διακοπτικού γεγονότος, η οφειλή παραγράφεται.
  5. Οφειλές χρονικών διαστημάτων ασφάλισης πέραν της 10ετίας, για τα οποία δεν υπάρχει διακοπτικό γεγονός, παραγράφονται.
  6. Στις περιπτώσεις που το τελευταίο διακοπτικό γεγονός παραγραφής οφειλών, είναι έως 11.05.2016 και κατά την ημερομηνία αίτησης έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής (10ετία) από το διακοπτικό γεγονός, η οφειλή παραγράφεται.
  7. Στις περιπτώσεις που υπάρχει διακοπτικό γεγονός από την 12.05.2016 και μετά, επανεξετάζεται η χρονική περίοδος που περιλαμβάνεται σε αυτό και τροποποιείται αναλόγως (παραγράφεται), εφ' όσον είχε παρέλθει 10ετία από την οφειλή ή από τυχόν προηγούμενο διακοπτικό γεγονός. Ο έλεγχος διενεργείται στο πρώτο από την 12.05.2016 και μετά διακοπτικό γεγονός.
  8. Σε κάθε περίπτωση που εντοπίζονται οφειλές εντός της 10ετίας (μη παραγεγραμμένες) βεβαιώνονται άμεσα στο ΚΕΑΟ με άμεση κοινοποίηση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στον οφειλέτη ώστε να διακοπεί η παραγραφή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα