Οικονομία

ΚΕΠΕ: Εκτιμήσεις για βελτίωση των οικονομικών συνθηκών


Μειώνεται η αβεβαιότητα για την βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς, όπως προκύπτει από τους εξειδικευμένους δείκτες που καταρτίζει και δημοσιεύει, σε μηνιαία βάση, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, με στόχο την τακτική παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας.

Το ΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τις εκτιμήσεις Ιουνίου 2022 για τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης και τον Δείκτη «Φόβου» KEPE GRIV. Αναλυτικά:

Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Μάρτιο του 2022, ο ΣΔΠ σημείωσε αύξηση, σε συνέχεια της προηγούμενης πτώσης, ξεπερνώντας πλέον τα επίπεδα του 2007, τα οποία παρέμεναν τα υψηλότερα μέχρι την προγενέστερη περίοδο εξέτασης. Η εν λόγω εξέλιξη φαίνεται να αποτελεί συνέχεια της συνολικά ανοδικής πορείας που ακολουθεί ο ΣΔΠ από τα μέσα του 2020 και έπειτα.

Σε αυτή τη βάση, θεωρείται ότι αντανακλά την ενίσχυση των θετικών προσδοκιών και εκτιμήσεων των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών συνθηκών. Εάν δεν πρόκειται για μια εξέλιξη που συνδέεται με την ενδιάμεση μεταβλητότητα που συχνά χαρακτηρίζει τον ΣΔΠ, τότε καταδεικνύει ότι δεν υπερισχύουν οι αρνητικές επιπτώσεις από τις ανεπάρκειες στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν καθιστούν αναγκαία την επανεκτίμηση του ΣΔΠ με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Δείκτης «Φόβου» KEPE GRIV

Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.

Η τιμή του δείκτη KEPE GRIV τον Ιούνιο του 2022 έφτασε το 25,27% στις 30/6/2022 από 33,00% στις 31/5/2022. Η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε τον Ιούνιο του 2022 φτάνοντας το 30,46% από 32,62% τον Μάιο του 2022. Ο δείκτης κινήθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 32,64%.

Η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα