Χρηστικά

Με νέα κριτήρια το ΚΕΑΟ στοχοποιεί τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ!


Το Περιθώριο των 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους

Νέο κύκλο λήψης αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των οφειλετών του ΕΦΚΑ ανοίγει το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, με στόχο να εισπράξει ένα μέρος από τα ληξιπρόθεσμα που καλπάζουν.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΑΟ για το β’ τρίμηνο του έτους, στο τέλος του Ιουνίου 2023 το συνολικό ποσό των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία εκτοξεύτηκε σε 46,6 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 618,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2023 που ήταν 45,92 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2022, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ παρουσιάζουν αύξηση κατά 3,2 δισ. ευρώ.

Προκειμένου να ανακοπεί η αυξητική πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών, το K.E.A.O. επιδιώκει την ενίσχυση των διαδικασιών είσπραξης, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, αξιολογώντας μεταξύ άλλων το προφίλ του οφειλέτη.

Το σχέδιο δράσης

Σύμφωνα με την έκθεση του ΚΕΑΟ, το σχέδιο δράσης κατά των οφειλετών του ΕΦΚΑ, προβλέπει τα ακόλουθα:

Εντοπισμός οφειλετών σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν μέτρα: Οι Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους.
Αξιολόγηση – Δημιουργία προφίλ οφειλέτη: Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ.

Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι:

  • το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου.
  • η συμπεριφορά του οφειλέτη: Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή. 
  • η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

Έλεγχος αφερεγγυότητας

Επιπρόσθετα, στο Κ.Ε.Α.Ο. εντείνεται ο έλεγχος αφερεγγυότητας των Κοινών Επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες, ενώ εξηγεί πως ο δείκτης αφερεγγυότητας μιας κοινής επιχείρησης οφειλέτη Κ.Ε.Α.Ο., προκύπτει από στοιχεία που αφορούν:

  • στην υποβολή ΑΠΔ χωρίς την καταβολή εισφορών 
  • στην δραστηριότητα της επιχείρησης (επιχειρήσεις καθαριότητας, φύλαξης, εκπαιδευτικοί όμιλοι, κέντρα αισθητικής) 
  • στο αν πρόκειται για επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας 
  • στα χαρακτηριστικά των υπευθύνων (π.χ. ορισμός ως υπεύθυνων πρώην εργαζομένων της επιχείρησης) 
  • στη νομική μορφή των επιχειρήσεων (μονοπρόσωπες, ΕΠΕ, ΙΚΕ) 
  • στο αν οι ειδικότητες των απασχολουμένων στην επιχείρηση είναι άσχετες με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση επιχείρησης με δραστηριότητα «καθαρισμοί» με απασχολούμενους μάγειρες, νοσοκόμους και νηπιαγωγούς)
  • στην όλη συμπεριφορά της επιχείρησης.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα