Χρηστικά

Οι 13 κατηγορίες ιδιοκτητών ακινήτων που πρέπει να υποβάλουν νέο Ε9


Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις των κληρονόμων, νέων αγορών, κηδεμόνων, ακινήτων των οποίων η υπόθεση εκκρεμεί στα δικαστήρια

Στην υποβολή νέου ή τη διόρθωση υφιστάμενης δήλωσης Ε9, θα πρέπει να προβούν φέτος 13 κατηγορίες φορολογουμένων, προκειμένου να υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ με τα νέα δεδομένα.

Η προθεσμία για τις διορθώσεις των στοιχείων του Περιουσιολογίου ή την υποβολή δήλωσης για πρώτη φορά, παρατάθηκε και αντί της 31ης Μαρτίου, λήγει πλέον στις 12 Απριλίου 2023.

Ακολούθως, η ΑΑΔΕ θα υπολογίσει τον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στα ακίνητα των φορολογουμένων με βάση τα νέα στοιχεία, τα οποία θα καταγράφουν την εικόνα των ακινήτων που υπήρχε την 1η Ιανουαρίου 2023

Ο «λογαριασμός» του ΕΝΦΙΑ θα εκδοθεί στα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου και η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως την 31η Μαΐου, ενώ οι υπόλοιπες 9 δόσεις, έως και τον Φεβρουάριο του 2024.

Το Ε9 θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2022 ακίνητα με αγορά, δωρεά-γονική παροχή ή κληρονομιά, όσοι μεταβίβασαν ακίνητα με πώληση, δωρεά ή γονική παροχή και όσοι είχαν άλλου είδους μεταβολές, όπως για παράδειγμα η αύξηση της επιφάνειας των ακινήτων τους λόγω αποκάλυψης ξεχασμένων τετραγωνικών, ή υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα δηλωθέντα στο Κτηματολόγιο.

Ποιοι είναι οι υπόχρεοι

Τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν μεταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο (αγορά ή μεταβίβαση ή απόκτηση ακινήτου για πρώτη φορά) θα πρέπει να δηλωθούν ή να τροποποιηθούν υφιστάμενες δηλώσεις στο Taxisnet, από συγκεκριμένους υπόχρεους, οι οποίοι ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου και το είδος της μεταβίβασης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις των κληρονόμων, κηδεμόνων, ακινήτων των οποίων η υπόθεση εκκρεμεί στα δικαστήρια, προσυμφώνων κλ.π.

Αναλυτικότερα, η υποβολή νέας δήλωσης ή η διόρθωση υφιστάμενου Ε9 πρέπει να γίνει από:

 1. Τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης.
 2. Τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως ή της δικαστικής απόφασης µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία.
 3. Τον υπερθεματιστή, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης, σε περιπτώσεις πλειστηριασμού.
 4. Τους κληρονόμους ακίνητης περιουσίας 
 5. Τον νομέα επίδικων ακινήτων.
 6. Τον εκ προσυμφώνου αγοραστή ακινήτου στις περιπτώσεις προσυμφώνου µε δικαίωμα αυτοσύμβασης, µε εξαίρεση τα εργολαβικά προσύμφωνα.
 7. Τους δικαιούχους ακινήτου από το δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΝΠ∆∆ που έχουν παραλάβει αυτά χωρίς οριστικά παραχωρητήρια.
 8. Τον υπόχρεο γονέα, για την ακίνητη περιουσία των προστατευόμενων τέκνων του. Τέκνο το οποίο έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης υποβάλλει αυτοτελώς δήλωση στοιχείων ακινήτων.
 9. Τον κηδεμόνα, για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονομιάς, διαχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται.
 10. Τον εκτελεστή διαθήκης ή τον εκκαθαριστή, διαχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για την κληρονομιαία ακίνητη περιουσία για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται και τη διοικεί.
 11. Τον μεσεγγυούχο ακίνητης περιουσίας, για την υπό μεσεγγύηση περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα διαρκεί η µμεσεγγύηση.
 12. Τον κάτοχο ακινήτου που ανήκει σε φορέα της γενικής κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεσή του.
 13. Τον σύνδικο της πτώχευσης για λογαριασμό του πτωχού, για την πτωχευτική περιουσία.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα