Χρηστικά

Οι καταθέσεις έκαψαν γιατρό της Θεσσαλονίκης!


Η Εφορία της βρήκε καταθέσεις ύψους 138.456,04 ευρώ και της επέβαλε φόρους και πρόστιμα 106.520,28 ευρώ

Ακριβά κόστισαν σε γιατρό της Θεσσαλονίκης οι κρυφές καταθέσεις που διατηρούσε στις τράπεζες, τις οποίες βρήκε μετά από πέντε χρόνια η Εφορία και της επέβαλε φόρους και πρόστιμα που έφτασαν στο 76,9% του ποσού.

Ειδικότερα, σε ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «Ιατρικές υπηρεσίες, ειδικότητας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας» διατάχθηκε φορολογικός έλεγχος τον Ιούλιο του 2020.

Ειδοποιήθηκε η υπόχρεη γιατρός, ότι στο πλαίσιο του διενεργηθέντος ελέγχου έχει τη δυνατότητα υποβολής εκπροθέσμων φορολογικών δηλώσεων μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού για τα φορολογικά έτη 2016 και 
2017.

Παράλληλα, εστάλη στην προσφεύγουσα αίτημα παροχής πληροφοριών προκειμένου να θέσει στη διάθεση των ελεγκτών τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία των ετών 2016 και 2017.

Επειδή, η προσφεύγουσα δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα παροχής πληροφοριών εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2022, η πράξη επιβολής προστίμου, με βάση τα ευρήματα των ελέγχων.

Όπως προκύπτει από την απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών όπου προσέφυγε η γιατρός, αλλά έχασε την υπόθεση, στο πλαίσιο εκτέλεσης της εντολής ελέγχου, ελέγχθηκαν και οι τραπεζικοί λογαριασμοί που διαθέτει η προσφεύγουσα, ύστερα από την νόμιμη πρόσβαση στα δεδομένα των λογαριασμών από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Μέσω του δικτύου intranet, από το Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας, αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων μέσω της εν λόγω εφαρμογής τα πρωτογενή δεδομένα που απέστειλαν τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και τα δηλωθέντα εισοδήματα της προσφεύγουσας για φορολογικά έτη 2016 - 2017.

Τι βρήκαν στους λογαριασμούς

Από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της, φορολογικών ετών 2016 και 2017 εντοπίστηκαν πρωτογενείς καταθέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα της προσφεύγουσας, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικών ετών 2016 και 2017, ως ακολούθως:

  • Για το φορολογικό έτος 2016 δεν αιτιολογήθηκαν ως προς την πηγή ή την αιτία προέλευσης πρωτογενείς καταθέσεις ύψους 34.747,60 ευρώ (όπως αναλυτικά περιγράφονται στην από 29.06.2022 έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος) και καταλογίστηκαν από τον έλεγχο ως προσαύξηση περιουσίας του άρθρου 21 του ν. 4172/2013.
  • Για το φορολογικό έτος 2017 δεν αιτιολογήθηκαν ως προς την πηγή ή την αιτία προέλευσης πρωτογενείς καταθέσεις ύψους 103.708,44 ευρώ (όπως αναλυτικά περιγράφονται στην από 29.06.2022 έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος) και καταλογίστηκαν από τον έλεγχο ως προσαύξηση περιουσίας του άρθρου 21 του ν. 4172/2013.

Βαρύς ο πέλεκυς

Συγχρόνως, επειδή δεν προσκόμισε τα βιβλία, της απορρίφθηκαν όλες οι δαπάνες που είχε δηλώσει, με αποτέλεσμα να αυξηθεί περαιτέρω το φορολογητέο εισόδημα.

Στο πλαίσιο αυτό, για το φορολογικό έτος 2016 το εισόδημά της κατόπιν ελέγχου προσδιορίστηκε σε 68.362,6 ευρώ, εκ των οποίου το ποσό των 34.747,60 ευρώ είναι αδικαιολόγητες καταθέσεις. Ο φόρος, η εισφορά αλληλεγγύης και τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν ανήλθαν σε 34.998,15 ευρώ, ποσό που υπερβαίνει το 50% του εισοδήματος και το 100% των κρυφών καταθέσεων του ίδιου έτους.

Για το φορολογικό έτος 2017 το εισόδημα, κατόπιν ελέγχου προσδιορίστηκε σε 130.709,38 ευρώ, εκ του οποίου το ποσό των 103.708,44 ευρώ ήταν οι κρυφές καταθέσεις.

Ο φόρος εισοδήματος, η εισφορά αλληλεγγύης και τα πρόστιμα που καταλογίστηκαν ανήλθαν συνολικά σε 71.522,13 ευρώ.

Και για το έτος 2017, ο φόρος υπερβαίνει το 50% του εισοδήματος προσδιόρισε ο έλεγχος, ενώ ανέρχεται στο 70% του ποσού των καταθέσεων.

Συνολικά για την επίμαχη διετία, 2016-2017, η γιατρός από τη Θεσσαλονίκη φορολογήθηκε για καταθέσεις συνολικού ύψους 138.456,04 ευρώ, τις οποίες δεν είχε δηλώσει στην εφορία με τις ετήσιες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και δεν απέδειξε την προέλευσή τους.

Έτσι, της βεβαιώθηκε φόρος εισοδήματος συνολικού ύψους 106.520,28 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 76,9% των καταθέσεων που οι ελεγκτές της Εφορίας θεώρησαν πως είναι αδικαιολόγητες.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα