Χρηστικά

Πανελλαδικό κυνήγι χρεών από την Εφορία το 2024


Ενεργοποιούνται δυναμικά όλες οι εισπρακτικές υπηρεσίες που έχει δρομολογήσει η ΑΑΔΕ

Σε πανελλαδικό επίπεδο θα κυνηγά η εφορία από το 2024 τους οφειλέτες του δημοσίου με την ενεργοποίηση όλων των εισπρακτικών υπηρεσιών που έχει δρομολογήσει.

Ήδη λειτουργεί το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης Αττικής, στο οποίο έχουν μεταφερθεί οι εισπρακτικές υπηρεσίες από σχεδόν όλες τις Εφορίες της Αττικής και σταδιακά θα απορροφηθούν τα δικαστικά τμήματα και των υπολοίπων ΔΟΥ.

Επίσης, από τις 22 Ιανουαρίου 2024 πιάνει δουλειά και η... εισπρακτική της Εφορίας στη Θεσσαλονίκη, που θα συγκεντρώσει τα δικαστικά τμήματα των εφοριών της συμπρωτεύουσας.

Τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. που θα λειτουργούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη και θα είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης οφειλών, Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Επιπλέον, είναι αρμόδια και για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης, ενώ θα διαχειρίζονται και την είσπραξη και την επιδίωξη της είσπραξης των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών εσόδων, που καταλογίζουν τα Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Είσπραξης Οφειλών των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. θα είναι:

  1. Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
  2. Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.
  3. Η επιδίωξη είσπραξης οφειλών που διέπονται από ειδικές διατάξεις, λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση ή προπτωχευτικές διαδικασίες ή δικαστική διαδικασία ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, υπαγωγής σε καθεστώς εκκαθάρισης ή δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας, καθώς και οφειλών σχολαζουσών κληρονομιών.
  4. Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο.
  5. Η λήψη και επεξεργασία αιτημάτων για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών από φορολογουμένους, υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή τρίτους.
  6. Ο έλεγχος και η σύνταξη εκθέσεων χαρακτηρισμού οφειλών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
  7. Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
  8. Η βεβαίωση ή η καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, η καταχώριση των εισπράξεων, των επιστροφών και των διαγραφών, η τήρηση των λοιπών βιβλίων του Τμήματος Εσόδων, η τακτοποίηση υπερεισπράξεων, καθώς και η τήρηση της λογιστικής.
  9. Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω των φορέων είσπραξης.
  10. Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των επιστροφών φόρου. 

Οφειλέτες οι μισοί φορολογούμενοι

Από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκύπτει πως 3.984.904 φορολογούμενοι είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 31ης Ιουλίου 2023.
Από αυτούς, οι 2.005.499 είναι στην «κόκκινη ζώνη» των κατασχέσεων καθώς η Εφορία μπορεί ανά πάσα στιγμή να λάβει αναγκαστικά μέτρα.

Ωστόσο, σε 1.463.635 από αυτούς ή στο 73%, έχουν ήδη επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η λήψη αναγκαστικών μέτρων επί κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων σε 541.864 οφειλέτες.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα