Χρηστικά

Πότε απορρίπτονται τα δάνεια για την κάλυψη τεκμηρίων!


Ποιοι φορολογούμενοι πιάνονται στις παγίδες των τεκμηρίων και να πληρώνουν περισσότερο φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις

Για 9 λόγους απορρίπτονται από την εφορία τα δάνεια των φορολογουμένων, που ελήφθησαν για την κάλυψη των τεκμηρίων του φορολογικού έτους 2023.

Αυτό έχει ως συνέπεια, να πιάνονται στις παγίδες των τεκμηρίων και να πληρώνουν περισσότερο φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.

Μια από τις πρακτικές κάλυψης των τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, είναι η λήψη δανείου είτε από τράπεζα είτε από συγγενείς και φίλους.

Όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, για να μην μπλέξουν σε μπελάδες οι υπόχρεοι και ειδικά στους χρόνους λήψης του δανείου, καθώς όπως προκύπτει από τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών υπάρχει κίνδυνος να απορριφθεί από την Εφορία ως μέσο μείωσης της τεκμαρτής δαπάνης.

Τα ποσά των ληφθέντων δανείων δηλώνονται στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 782 από την σύζυγο του υπόχρεου.

Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ένα δάνειο με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού για κάλυψη τεκμηρίων θα πρέπει να συντρέχουν, και μάλιστα αθροιστικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Το δάνειο να είναι πραγματικό.
  2. Ο σκοπός του δανείου να έχει άμεση σχέση με το προς κάλυψη τεκμήριο.
  3. Το έγγραφο να φέρει βέβαιη χρονολογία θεωρημένη από αρμόδια αρχή και 
  4. Το δάνειο να έχει ληφθεί πριν την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

Επίσης, ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων για τα ποσά αυτά που περιορίζουν τη διαφορά μεταξύ συνολικού εισοδήματος και τεκμαρτού εισοδήματος.

Ακόμη η ΔΕΔ σημειώνει ότι καταρχήν αναγνωρίζεται το δάνειο μεταξύ ιδιωτών ως μέσο χρηματοδότησης των δαπανών τους (προσωπικών ή επαγγελματικών).

Όμως, κρίσιμο στοιχείο για τη φορολογική του αναγνώριση είναι η μη εικονικότητά του, γεγονός που αποτελεί θέμα πραγματικό. Για την απόδειξη ή μη της εικονικότητάς του αξιολογούνται από τον έλεγχο ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. η σχετική σύμβαση να φέρει βέβαιη ημερομηνία,
  2. να υπάρχει η δυνατότητα του δανειστή για την παροχή του ποσού του δανείου (φορολογικό απόθεμα),
  3. να αναφέρεται ρητά στη σύμβαση ο σκοπός του δανείου,
  4. να αποδεικνύεται η μεταβίβαση του αντικειμένου του δανείου (χρήματα ή άλλη παροχή) από το δανειστή στο δανειζόμενο,
  5. να έχουν τηρηθεί τα βασικά στοιχεία του δανεισμού κατά τη συνήθη επιχειρηματική πρακτική, όπως ο τόκος, οι περιοδικές καταβολές προς επιστροφή του κεφαλαίου.

Ως προς την επιβεβαίωση της  χρονολογίας του δανείου, η ΔΕΔ τονίζει ότι η χρονολογία των ιδιωτικών εγγράφων καθίσταται βέβαιη για τους τρίτους μόνον όταν αυτά θεωρηθούν από συμβολαιογράφο ή από άλλο αρμόδιο κατά τον νόμο δημόσιο υπάλληλο.

Αλλιώς, ως βέβαιη χρονολογία ιδιωτικού εγγράφου θεωρείται εκείνη του θανάτου ενός από αυτούς που το έχει υπογράψει ή η χρονολογία του δημόσιου εγγράφου στο οποίο τυχόν το ιδιωτικό έγγραφο μνημονεύεται κατά τα ουσιώδη μέρη το περιεχόμενό του ή εκείνη της επέλευσης γεγονότος που καθιστά κατά ανάλογο τρόπο αναμφισβήτητη τη χρονολογία του.

Εφόσον δεν πληρούνται αθροιστικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε το δάνειο απορρίπτεται και ο φορολογούμενος φορολογείται με βάση τα τεκμήρια.

Τέλος, ο δανειστής θα πρέπει να δικαιολογεί το ποσό που δανείζει, δηλαδή να προκύπτει από τα δηλωθέντα εισοδήματα του τρέχοντος ή των προηγούμενων ετών, διαφορετικά θα μπλέξει με φορολογικό έλεγχο.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα