Χρηστικά

Τα εμβάσματα "καίνε" φορολογούμενους -Μεγάλοι φόροι και πρόστιμα


Επιχειρηματίας υποχρεθηκε να πληρώσει 229.413 ευρώ για 72 κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών συνολικού ποσού 392.621 ευρώ

Στο "μικροσκόπιο" της εφορίας μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι κινήσεις τους "διυλίζονται" για τον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων και εισοδημάτων. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τώρα στις κινήσεις προηγούμενων ετών, για τα οποία πλησιάζει ο χρόνος παραγραφής.

Με τσουχτερούς φόρους και πρόστιμα πλήρωσε επιχειρηματίας, 72 εμβάσματα που εντόπισε η εφορία στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Κατόπιν διασταύρωσης με δηλωθέντα εισοδήματα διαπιστώθηκε ότι τα ποσά δεν είχαν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και η εφορία του βεβαίωσε φόρους και πρόστιμα που ανέρχονται στο 58,4% του αθροίσματος των εμβασμάτων.

Το συνολικό ποσό των 72 εμβασμάτων ήταν 392.621,79 ευρώ και ο «λογαριασμός» της εφορίας ανήλθε σε 229.413,80 ευρώ.

Η υπόθεση έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) η οποία ωστόσο με την απόφασή της (1176/2023) απέρριψε την προσφυγή του επιχειρηματία.

Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία της υπόθεσης, ο έλεγχος διενεργήθηκε το έτος 2022 και αφορούσε στο έτος 2016, το οποίο παραγράφονταν την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Αυτό αναδεικνύει το ενδιαφέρον της Εφορίας για υποθέσεις των ετών που παραγράφονται, όπως για παράδειγμα φέτος παραγράφεται το έτος 2017 και φυσικά ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις του 2017.

Τα «ύποπτα» εμβάσματα

Όπως προκύπτει από το ιστορικό της υπόθεσης που καταγράφει η ΔΕΔ στην απόφασή της, η παραγγελία για τον έλεγχο στον συγκεκριμένο επαγγελματία δόθηκε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία εντόπισε τις κινήσεις στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε από το Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής και εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, η Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016.

Συγκεκριμένα προσδιορίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος, κύριος φόρος ποσό129.565,19 ευρώ, πρόστιμο ύψους 64.782,60 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης ύψους 35.066,01 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 229.413,80 ευρώ.

Αιτία του ελέγχου αποτέλεσε η από 01/11/2022 πληροφοριακή έκθεση φορολογίας εισοδήματος της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, αναφορικά με διενεργηθέντα έλεγχο στον προσφεύγοντα για το φορολογικό έτος 2016.

Από την ως άνω έκθεση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, προκύπτει ότι: Δυνάμει του με αριθμό ..../2020 πληροφοριακού δελτίου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκδόθηκε η με αριθμό ,/13-07-2022 εντολή έρευνας για το κατόπιν άρσης του τραπεζικού απορρήτου, μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.).

Ο έλεγχος επεξεργάστηκε το σύνολο των τραπεζικών δεδομένων του ελεγχόμενου για το φορολογικό έτος 2016 και κατέληξε σε εβδομήντα δύο (72) αδιευκρίνιστες πιστώσεις /καταθέσεις συνολικής αξίας 392.621,79 ευρώ.

Ο ελεγχόμενος δεν ανταποκρίθηκε στην ταχθείσα προθεσμία για να παράσχει εξηγήσεις και τα ποσά βεβαιώθηκαν οριστικά. Στις αρχές του 2023 προσέφυγε στη ΔΕΔ, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι ορισμένα ποσά ήταν δάνεια, άλλα ποσά αφορούσαν διευκολύνσεις σε πελάτες του, πλην όμως δεν έπεισαν τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία απέρριψε την προσφυγή.

Ο επιχειρηματίας, πλέον μπορεί να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια ελπίζοντας σε δικαίωση ή μείωση του «λογαριασμού» των 229.413,80 ευρώ.
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα