ευρώ
Αγορές

Το ευρώ πέφτει στα 1,0827 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,0827 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 162,4440 γεν, στο 0,8565 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί στα 1,0818 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,28% και διαμορφώνεται στα 1,0818 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 162,9600 γεν, στο 0,8555 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,26%, στα 1,0820 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,26% και διαμορφώνεται στα 1,0820 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 163,1090 γεν, στο 0,8558 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,13%, στα 1,0837 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,0837 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 163,0540 γεν, στο 0,8549 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται στα 1,0847 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,23% και διαμορφώνεται στα 1,0847 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 163,1180 γεν, στο 0,8562 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,43%, στα 1,0870 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,43% και διαμορφώνεται στα 1,0870 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 163,2540 γεν, στο 0,8559 με τη...

Αγορές

Το ευρώ πέφτει στα 1,081 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,0810 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 162,1580 γεν, στο 0,856...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται στα 1,0801 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,0801 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 162,1460 γεν, στο 0,8569 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί οριακά

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,0777 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 161,5810 γεν, στο 0,854...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,05%, στα 1,0785 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,0785 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 161,6830 γεν, στο 0,854...

Αγορές

Το ευρώ στα 1,0749 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,24% και διαμορφώνεται στα 1,0749 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 161,7920 γεν, στο 0,8555 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται στα 1,0747 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,15% και διαμορφώνεται στα 1,0747 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 161,2190 γεν, στο 0,8560 με τη...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται 0,05%, στα 1,0737 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,0737 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 161,0580 γεν, στο 0,855...

Αγορές

Το ευρώ ενισχύεται στα 1,0716 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,0716 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 161,3040 γεν, στο 0,852...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί 0,06%, στα 1,0705 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,06% και διαμορφώνεται στα 1,0705 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 161,1300 γεν, στο 0,8530 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί στα 1,0772 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,14% και διαμορφώνεται στα 1,0772 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 160,5150 γεν, στο 0,8540 με τη...

Αγορές

Το ευρώ υποχωρεί στα 1,0777 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,0777 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 161,0590 γεν, στο 0,853...

Αγορές

Το ευρώ πέφτει στα 1,0764 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,0764 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 160,5170 γεν, στο 0,8539 με τη...

Τράπεζες

Στιγμιαία μεταφορά χρημάτων επιβάλλει στις τράπεζες η ΕΕ

Αλλάζει το τοπίο στις τραπεζικές συναλλαγές μετά την χθεσινή απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου το οποίο επιβάλλει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να πραγματοποιούν τις μεταφορές χρημάτων ...