Επιχειρήσεις

Θεσσαλονίκη: Αύξηση εσόδων ανακοίνωσε η ΟΛΘ Α.Ε.


Αύξηση εσόδων για όλους τους τομείς για το 2022 ανακοίνωσε η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία»), ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, με την από 6.4.2023 έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνεται πως τα ενοποιημένα έσοδα για το 2022 ανήλθαν σε € 82,2 εκατ., ενώ τα έσοδα της θυγατρικής ThPA Sofia EAD προσέγγισαν το € 1,7εκατ.

Περισσότερο αναλυτικά, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για το έτος 2022 αυξήθηκαν κατά 5,6%, σε € 82,2 εκατ., από € 77,9 εκατ. το 2021, ενώ τα έσοδα της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,8%, σε € 80,6 εκατ. το 2022, από € 76,9 εκατ. το 2021.

Πραγματοποιήθηκαν πρόσθετα έσοδα € 2,9 εκατ. προερχόμενα από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, ήτοι αύξηση 5,5%, πρόσθετα έσοδα € 0,2 εκατ. από τον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου, ήτοι αύξηση 0,8%, πρόσθετα έσοδα € 0,5 εκατ. από την εκμετάλλευση χώρων με σημαντική αύξηση 25% και πρόσθετα έσοδα € 0,3 εκατ. από την επιβατική κίνηση, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 62,4%. Ειδικά για την κίνηση στα κρουαζιερόπλοια, σημειώθηκαν 61 αφίξεις το 2022, έναντι 17 αφίξεων το 2021, με το 50% των αφίξεων να αφορούν αφίξεις homeporting, αναδεικνύοντας το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως διεθνές λιμάνι επιλογής έναρξης ή/και τερματισμού κρουαζιέρας, με δυνατότητα επιβίβασης ή/και αποβίβασης για τους επιβάτες. Ειδικά για το 2023, εκτιμάται να αποτελέσει ένα ακόμη έτος σημαντικής προόδου για την κρουαζιέρα με σημαντικά ποσοστά ανάπτυξης, με πολλαπλά οφέλη, τόσο για την πόλη, όσο και για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

Αναφορικά με την κερδοφορία του Ομίλου, τα Μικτά Κέρδη μειώθηκαν σε € 33,8 εκατ. το 2022 από € 36,2 εκατ. το 2021, αντιπροσωπεύοντας μείωση 6,5%, τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν σε € 32,9 εκατ. το 2022 από € 33,4 εκατ. το 2021, αντιπροσωπεύοντας μείωση 1,5% και τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων του Ομίλου μειωθήκαν σε € 18,6 εκατ. το 2022, από € 19,8 εκατ. το 2021, αντιπροσωπεύοντας μείωση 6%.

Αναφορικά με την Εταιρεία, τα Μικτά Κέρδη μειώθηκαν σε € 34,4 εκατ. το 2022 από € 37 εκατ. το 2021, αντιπροσωπεύοντας μείωση 7%, τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν σε € 33,8 εκατ. το 2022 από € 34,7 εκατ. το 2021, αντιπροσωπεύοντας μείωση 2,6%, ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας μειωθήκαν σε € 19,8 εκατ. το 2022, από € 21,1 εκατ. το 2021, αντιπροσωπεύοντας μείωση 6,2%.

Η κερδοφορία επηρεάστηκε κυρίως λόγω των επιδόσεων της θυγατρικής ThPA Sofia EAD κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας, του αυξημένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος αναλώσιμων υλικών, ανταλλακτικών και λοιπών φορέων κόστους. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. έχει δρομολογήσει σειρά ενεργειών εξοικονόμησης κόστους.

Αναφορικά με την διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, σημειώθηκε συνολικά μείωση κατά 1,7%, σε 463 χιλ. TEUs το 2022, από 471 χιλ. TEUs το 2021. Κατά την ίδια περίοδο, οι ποσότητες συμβατικού φορτίου που διακινήθηκαν μειώθηκαν κατά 12,3%, σε 3,7 εκατ. τόνους από 4,2 εκατ. τόνους αντίστοιχα, μείωση οφειλόμενη κυρίως στην διακίνηση νικελίου, λόγω συνθηκών αγοράς. Οι αφίξεις πλοίων αυξήθηκαν κατά 5,1%, σε 1.447 το 2022 από 1.377 το 2021, περιλαμβάνοντας διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, συμβατικού φορτίου και επιβατών.

Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το σύνολο του 2022 ανήλθε σε € 17,5 εκατ., σε σχέση με τα € 17,4 εκατ. του 2021 και αφορούσε κατά βάση αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και υποδομών του Λιμένα, την αγορά νέου εξοπλισμού φορτοεκφορτώσεων, την αγορά δύο υπερσύγχρονων γερανογεφυρών (STS) στον προβλήτα 6, καθώς και σειρά άλλων αναβαθμίσεων υποδομών και εξοπλισμού του Λιμένος.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται σε € 1,45/μετοχή (έναντι € 1,50/μετοχή του προηγούμενου έτους), απόφαση προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Μαΐου 2023. Θα ακολουθήσει και αναλυτική Ανακοίνωση για τον τρόπο διανομής του, κατά πάγια πολιτική της Εταιρείας.

«Για την ΟΛΘ Α.Ε., το 2022 ήταν μια σημαντική χρονιά, καθώς οι επενδύσεις και οι πρωτοβουλίες μας απέφεραν απτά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, ενισχύσαμε ιδιαίτερα τη διεθνή δυναμική μας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών», δήλωσε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος.

«Συνολικά, εστιάσαμε στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου μας και στους στρατηγικούς στόχους της εξωστρέφειας, της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας και της διεύρυνσης της ενδοχώρας του Λιμένα της Θεσσαλονίκης. Επίσης, εντυπωσιακή ήταν η ανάπτυξη της κρουαζιέρας, η οποία μάλιστα συνεχίζεται και το 2023, με την προσέλκυση περισσότερων πλοίων και διεθνών παρόχων. Με οδηγό το όραμά μας να είμαστε κάτι περισσότερο από ένα λιμάνι, φιλοδοξία μας είναι η ΟΛΘ Α.Ε. να συνεχίσει να αποτελεί «πύλη» ανάπτυξης και νέων ευκαιριών για όλους τους επιχειρηματικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους της», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις