Χρηστικά

Τι ψάχνει η Εφορία στις μεταβιβάσεις ακινήτων


Χιλιάδες έλεγχοι θα διενεργηθούν το 2024 στις αγορές, πωλήσεις, δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές ακινήτων

Ελέγχους στις υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, με οποιαδήποτε αιτία, αλλά και διεύρυνση των φορολογικών ελέγχων σε προηγούμενα έτη, που δεν έχουν παραγραφεί διενεργούν οι φορολογικές υπηρεσίες κατόπιν, οδηγιών που περιέχονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ.

Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που καθορίστηκαν, το 2024 θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες και 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Ήδη το 2023, μόνο το ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου) διενήργησε 80 ελέγχους σε υποθέσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, δωρεών, κληρονομιών, γονικών παροχών, ΕΝΦΙΑ, Ειδικού Φόρου Ακινήτων και λοιπών φόρων κεφαλαίου, καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 12,23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν 1,48 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά στους νέους ελέγχους των υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου, αυτοί θα αφορούν σε μη ετήσιες υποχρεώσεις, δηλαδή δεν αφορά στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ ή δημοτικών τελών, που αποτελούν αντικείμενο άλλων ελεγκτικών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα ελέγχονται όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Κεφαλαίου για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2024.

Αυτές συνήθως αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ. και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης υπερβαίνει το 30% ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Επίσης οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων λόγω αγοράς, κληρονομιάς, γονικής παροχής και δωρεάς, ειδικά μετά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου σε 800.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης για πρώτη κατοικία, το πόθεν έσχες κ.λπ.

Ελέγχονται επίσης οι τριγωνικές συναλλαγές, όπως π.χ. η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, από τέκνο, σε γονέα ή παππού και κατόπιν σε άλλο τέκνο, ώστε να εξασφαλιστεί το αφορολόγητο.

Παράλληλα, ελέγχονται βασικά οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, το εμβαδόν των ακινήτων καθώς και η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο, τιμή τού ακινήτου.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση, ζητείται από τις υπηρεσίες, η προσκόμιση πιστοποιητικού πληρωμής ή απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα.

Έλεγχοι παντού

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ προβλέπουν ακόμα φορολογικούς ελέγχους σε ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα κατά προτεραιότητα ολοκληρώνονται άμεσα οι κάτωθι υποθέσεις:

 1. Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
 2. Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
 3. Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.
 4. Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.
 5. Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.
 6. Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis.
 7. Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.
 8. Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΚΕ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
 9. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
 10. Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος, ξένων φορολογικών αρχών.
 11. Υποθέσεις για παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου
 12. Υποθέσεις ελέγχων συμμόρφωσης με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα