Οικονομία

ΥπΑΑΤ: Έως την 13η Ιανουαρίου 2023 η διαβούλευση για σχέδια βελτίωσης ύψους 230 εκ. ευρώ


Από σήμερα και έως τις 13 Ιανουαρίου 2023 «τρέχει» από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η δημόσια διαβούλευση για τα σχέδια βελτίωσης.

Στον σύνδεσμο http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/categories/120-drash4-1-5_221222 ξεκίνησε η διαβούλευση για τη νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την συγχρηματοδότηση υλοποίησης επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ήδη έχει προβλεφθεί δημόσια δαπάνη ύψους 180 εκ. ευρώ, τα οποία μπορούν, με υπερδέσμευση, να ανέλθουν στα 230 εκ. ευρώ.

Επιλέξιμα θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Για τα φυσικά πρόσωπα οι κυριότερες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

   - Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού (όχι ως νεοεισερχόμενου) ή η ιδιότητα του δικαιούχου του υπομέτρου 6.1 - Νέοι Αγρότες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματός του.

   - Η υποβολή παραδεκτής δήλωσης ΟΣΔΕ το έτος 2022.

   - Η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

   Οι κυριότερες επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής:

   - Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων μεταφερόμενων οικίσκων φιλοξενίας εργατών.

   - Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

   - Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.

   - Επενδύσεις σε ΑΠΕ.

   - Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.

   - Γενικές δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών).
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις