Οικονομία

Alpha Bank: Δάνεια για ΜμΕ σε συνεργασία με το InvestEU


Η Alpha Bank προχώρησε στην υπογραφή Επιχειρησιακής Συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για τη συμμετοχή της στο Ταμείο InvestEU, που αφορά επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) συνολικού ύψους €400 εκατ., στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Μέσω της υπογραφής της Συμφωνίας, η Alpha Βank αποκτά τη δυνατότητα να διοχετεύσει πόρους του Ταμείου σε Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) καθώς και σε Μικρού Μεγέθους Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης Επιχειρήσεις (Small Mid-Caps) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, με στόχευση σε τρεις θεματικούς πυλώνες:

▪ Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση (“SME Competitiveness”).

▪ Την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων και την υιοθέτηση «πράσινων» πρακτικών (“Sustainability”).

▪ Την ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας, αλλά και την αναβάθμιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης ψηφιακών καινοτόμων τεχνολογιών (“Innovation and Digitalisation”).

Η τελετή υπογραφής της σύμβασης εγγύησης με το ΕΤαΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα, παρουσία του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), Ορέστη Καβαλάκη, του Ανώτερου Περιφερειακού Εκπροσώπου του ΕΤαΕ για την Ελλάδα και την Κύπρο, Γιώργου Πάσσαρη και του Chief Wholesale Banking του Ομίλου Alpha Βank, Γιάννη Εμίρη.

Με την ενεργοποίηση των εγγυητικών μηχανισμών του ΕΤαΕ στο πλαίσιο της συνιστώσας κράτους-μέλους του InvestEU, διευρύνεται η χρηματοδοτική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και επιπλέον προσφέρονται ιδιαιτέρως ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης, καθώς οι τελικοί δικαιούχοι επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα του Προγράμματος στις επιλέξιμες χρηματοδοτήσεις είτε μέσω παροχής μειωμένων εξασφαλίσεων, είτε μέσω ευνοϊκότερης τιμολόγησης.

Επιπλέον, η διάρκεια αποπληρωμής της χρηματοδότησης μπορεί να φθάσει, ανάλογα με το είδος της, έως τα 11 χρόνια, ενώ παρέχεται ευέλικτο πρόγραμμα αποπληρωμής σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ροές της επιχείρησης.

Ο Chief Wholesale Banking του Ομίλου Alpha Βank, Γιάννης Εμίρης, δήλωσε σχετικά:

«Η Επιχειρησιακή Συμφωνία της Alpha Βank με το ΕΤαΕ, με το οποίο διατηρούμε πολυετή, αποδοτική συνεργασία, επιτρέπει τη συμμετοχή μας στο Ταμείο InvestEU, προσφέροντάς μας ένα σημαντικό νέο εργαλείο στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αξιοποιώντας τις εγγυήσεις του ΕΤαΕ, όχι μόνο αυξάνουμε τη “δύναμη πυρός” που έχουμε στη διάθεσή μας για να στηρίξουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, αλλά επιπλέον αποκτούμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Αποδεικνύουμε, έτσι, για ακόμα μία φορά ότι βρισκόμαστε έμπρακτα δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξέλιξή τους και κάνοντας πράξη τον σκοπό της Alpha Βank, που είναι να “Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο”».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα