Τράπεζες

Αναπτυξιακή Τράπεζα: Μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών


Μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, υπέγραψαν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB).

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, Αρμόδιος Γιαννίδης και ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Παντελής Τζωρτζάκης, επισφράγισαν τη βούληση των δυο μερών να συνεργαστούν ώστε να δρομολογήσουν από κοινού δράσεις που θα υποστηρίξουν το ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, αξιοποιώντας τη δυναμική του ΣΕΧΒ.

Ο ΣΕΧΒ ιδρύθηκε το 1994 εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και ασχολούνται με την παραγωγή, αποθήκευση και εμπορία χημικών προϊόντων. Εκπροσωπεί 70 μέλη και 7 κλαδικούς συνδέσμους που καλύπτουν επί μέρους δραστηριότητες όπως χρώματα, ασφαλτικά, απορρυπαντικά, συνθετικά υλικά για τις μονώσεις, λιπάσματα, πετροχημικά κ.ά.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για :

- Τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων επιτάχυνσης συνεργασιών ελληνικών εταιρειών για τη δημιουργία διεθνών ανταγωνιστικών σχημάτων.

- Την πρόσβαση των μελών του ΣΕΧΒ, σε ψηφιακές πλατφόρμες δικτύωσης με διεθνή οικοσυστήματα, με πρωταρχικό στόχο την εξωστρέφεια, την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων και την αναζήτηση εμπορικών εταίρων.

- Τη μελέτη και ανάπτυξη κριτηρίων εκτίμησης για τη διαμόρφωση αυτοματοποιημένων μεθόδων ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης επιχειρησιακών πλάνων, όπως και ελέγχου εφαρμογής υβριδικών χρηματοδοτικών εργαλείων που συνδυάζουν δάνεια, εγγυήσεις, συγχρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και κεφαλαιακές συμμετοχές.

- Τη συνεργασία μεταξύ ΣΕΧΒ και HDB με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων της αγοράς και την εμπορική υλοποίηση σχετικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων έρευνας.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, Aρμόδιος Γιαννίδης δήλωσε: «Η στρατηγική συνεργασία που υπογράφηκε με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αφορά στη στήριξη της καινοτομίας που αναπτύσσεται από τις εταιρείες που παράγουν χρώματα, ασφαλτικά, απορρυπαντικά, συνθετικά υλικά για τις μονώσεις, λιπάσματα, πετροχημικά κ.ά και εκπροσωπούνται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), η στήριξη της οποίας συνεισφέρει στην εθνική οικονομία και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Είναι γεγονός ότι καινοτόμες λύσεις για οικιακή και επαγγελματική χρήση που έχουν παραχθεί σε εθνικό επίπεδο αναζητούν επιτυχημένα την τύχη τους στην παγκόσμια αγορά και χαίρουν διεθνούς αποδοχής. Με τα καινοτόμα υλικά και τις υπηρεσίες, η χημική βιομηχανία αποτελεί πάροχο λύσεων για τον τομέα της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος, με προτάσεις για την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή και για αυτό οι προσπάθειές της στηρίζονται και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Εξ' άλλου πρόσφατα, η Ε.Ε. με την Πράσινη Συμφωνία θεωρεί τη χημική βιομηχανία από τους βασικούς κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας που συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα, λόγω της ευρείας διείσδυσής της και της στήριξης που μπορεί να προσφέρει στην εφαρμογή των στόχων. Πιστεύουμε ότι οι δράσεις εξωστρέφειας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιούργησε η HDB θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των μελών μας».

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Παντελής Τζωρτζάκης τόνισε: «Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- ΗDB συνεχίζουμε να δημιουργούμε εποικοδομητικές και στρατηγικές συνεργασίες, όπως είναι η σημερινή με το ΣΕΧΒ. Υπάρχει ένα ισχυρό υπόβαθρο χημείας πίσω από όλους σχεδόν τους κλάδους. Επίσης είναι γεγονός ότι η επιτυχημένη πορεία μελών του Συνδέσμου σε διεθνές επίπεδο βασίζεται στην έρευνα και καινοτομία και είναι στις επάλξεις των εξελίξεων.

Επιπλέον πιστεύουμε ότι με αυτή τη συνεργασία στηρίζουμε και τη νέα επιχειρηματικότητα που μπορεί να προκύψει και από πετυχημένα πανεπιστημιακά ερευνητικά έργα με ερευνητικές προτάσεις που θα υιοθετηθούν από τα μέλη του Συνδέσμου. Ειδικότερα τα μελλοντικά προγράμματα της HDB που σχεδιάζονται για την ανάπτυξη νέων πατεντώνόπως και η συνέχιση υποστήριξης για την ανάπτυξη των σχετικών πιλοτικών εμπορικών τους προτάσεων, θα βρουν ένα εξαιρετικό πρόσφορο έδαφος υποδοχής από τις εταιρείες των κλάδων που συσπειρώνονται μέσω του Συνδέσμου, καταλήγοντας στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα