Επιχειρήσεις

Ανοίγει η πόρτα χρηματοδότησης για τις αποκλεισμένες ΜμΕ


Πώς θα χορηγούνται οι μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ανοίγει η πόρτα χρηματοδότησης για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης και για ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό, μέσω των μικροπιστώσεων. Η συγκεκριμένη αγορά που θεσπίστηκε για να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό στην επιχειρηματική δραστηριότητα, κάνει τα πρώτα της βήματα και διαμορφώνει το νέο πλαίσιο το οποίο θα φιλοξενήσει κυρίως ΜμΕ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος που έχει οριστεί ως αρμόδια αρχή, έχει ήδη χορηγήσει τρεις άδειες σε ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, στην Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Microfinance Solutions τη Μicrosmart και  την AΦΗ Microfinance το Μάριο του 2023. Μέσω αυτών των ιδρυμάτων και της χρηματοδότησης που θα παρέχουν, δημιουργείται ένας νέος πυλώνας, παράλληλος προς τις τράπεζες, που λειτουργεί, όμως συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά ως προς αυτές.

Δικαιούχοι των μικροπιστώσεων είναι οι πολύ μικρές οντότητες, φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων και φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων παρέχουν ρευστότητα έως 25.000 ευρώ προς κάλυψη επενδυτικών αναγκών ή κεφαλαίου κίνησης, τόσο μέσω κλασικών πιστώσεων, όσο και μέσω προϊόντων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ειδικά για την απόκτηση εξοπλισμού.

Για τη μικροχρηματοδότηση δεν παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σ’ ό, τι αφορά στα επιτόκια, κινούνται κάτω από το 10%.

Εκκινεί ο φορέας του ΤΜΕΔΕ

Χθες το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), παρουσίασε το νέο φορέα μικροχρηματοδοτήσεων,ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, που αποτελεί και τον πρώτο θεσμικό φορέα αυτής της κατηγορίας στην Ελλάδα, που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας. 

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions προσφέρει ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες μικροχρηματοδοτήσεων, σε συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, παρέχοντας μικροχρηματοδοτήσεις ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού, έως 25.000 ευρώ για δάνεια κεφαλαίου κίνησης ή/και δάνεια επενδυτικού σκοπού, με μηδενικά έξοδα δανείου. Συνεργαζόμενη τράπεζα είναι η Attica Bank. 

Για την πρώτη φάση της λειτουργίας του, το πελατολόγιο του ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions περιλαμβάνει μόνο εγγεγραμμένα μέλη του ΤΜΕΔΕ, ενώ τα επόμενα έτη ο φορέας σκοπεύει να διευρύνει τους πελάτες του και σε άλλους κλάδους. Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions θα μπορεί να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα, εγγυοδοτικά προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις