Επιχειρήσεις

Attiica Bank: Πώς θα καλυφθεί η ΑΜΚ από ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ/Ellington -Παράταση για τα "δικαιώματα"


 Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ ΤΧΣ και ΤΜΕΔΕ-Ellington διαμορφώνεται πλέον η τελική εικόνα για το πώς θα καλυφθεί η ΑΜΚ της Attica Bankκαι πώς θα διαμορφωθούν οι μετοχικοί συσχετισμοί στην τράπεζα, τουλάχιστον στην πρώτη φάση υλοποίησης του σχεδίου εξυγίανσης – δηλαδή ώσπου να  γίνουν η επόμενη ΑΜΚ και η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών.

Το νέο στοιχείο που προκύπτει από τις ανακοινώσεις είναι ότι το σχήμα ΤΜΕΔΕ-Ellington, πέραν του 14,7% που κατέχει το Ταμείο των μηχανικών, θα αναλάβει να καλύψει επιπλέον τουλάχιστον 5,4% της ΑΜΚ, αποκτώντας (ενδεχομένως αγοράζοντας) αντίστοιχα “δικαιώματα” από το ΤΧΣ. Ετσι θα εισφέρει τουλάχιστον 48,1 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου και μετά την ολοκλήρωση της θα έχει συμμετοχή τουλάχιστον 20,1% στην τράπεζα.

Τα εισφερόμενα κεφάλαια και το ποσοστό συμμετοχής θα είναι τελικά αρκετά μεγαλύτερα, καθώς ΤΜΕΔΕ- Ellington θα αγοράσουν μέσω ΧΑ και θα ασκήσουν επιπλέον δικαιώματα, και επιπλέον θα αναλάβουν μέρος των μετοχών που θα μείνουν αδιάθετες.

Οπως ανακοινώθηκε, το ΤΧΣ θα ασκήσει 15.220.674 δικαιώματα, από τα 16.533.102 που κατέχει. Αυτό σημαίνει ότι θα καλύψει το 62,78% της ΑΜΚ, εισφέροντας 150,6 εκατ. ευρώ.
 Τα υπόλοιπα 1.312.428 δικαιώματα θα δοθούν προφανώς στην Ellington, η οποία θα πάρει με αυτά  64.991.435 νέες μετοχές έναντι 12,7 εκατ. ευρώ. Ετσι η εταίρος του ΤΜΕΔΕ εξασφαλίζει συμμετοχή 5,3% στην Attica Bank. Η συμμετοχή θα είναι τελικά μεγαλύτερη, καθώς ο ξένος οίκος θα ασκήσει επιπλέον δικαιώματα αγορασμένα μέσω ΧΑ και θα πάρει μερίδιο από τις αδιάθετες μετοχές.

Το ΤΜΕΔΕ θα καλύψει το 14,7% που του αναλογεί με βάση το τωρινό ποσοστό του (εισφέροντας 35,3 εκατ. ευρώ), θα αγοράσει και θα ασκήσει επιπλέον δικαιώματα και θα πάρει επίσης μερίδιο από τις αδιάθετες μετοχές.

Ετσι το σχήμα ΤΜΕΔΕ-Ellington θα εισφέρει κατ' ελάχιστον 48 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ και μπορεί να φθάσει μέχρι 58 εκατ. συνολικά, αποκτώντας  συμμετοχή της τάξεως του 22,5%.

Ο ΕΦΚΑ θα ασκήσει τα δικαιώματα του, εισφέροντας στην ΑΜΚ 24,7 εκατ. ευρώ και θα διατηρήσει το 10,3% που κατέχει τώρα.

 Παράταση προθεσμίας για εξάκηση δικαιωμάτων

Μετά τη συμφωνία ΤΧΣ-Ellington/ΤΜΕΔΕ και προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, η διοίκηση της Attica Bank αποφάσισε να παρατείνει την περίοδο εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στην ΑΜΚ. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης υπαναχώρησης σε επενδυτές που έχουν ασκήσει ως τώρα δικαιώματα – ένδειξη ότι υπάρχει πρόθεση από πλευράς ΤΜΕΔΕ/Ellington να πάρουν όσες μετοχές μείνουν αδιάθετες.

Η ανακοίνωση της τράπεζας

 Σε ανακοίνωση της η Attica Bank αναφέρει μεταξύ άλλων:

- Στις 08.12.2021 έλαβε έγγραφη πληροφόρηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) υπό την ιδιότητά του ως Βασικού Μετόχου με συμμετοχή 68,24% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, ότι υπήρξε επιτυχής ολοκλήρωση των αποκλειστικών διαπραγματεύσεών του με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington, αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Αύξηση και την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της. Στο πλαίσιο αυτό το Ταμείο αποφάσισε να συμμετάσχει στην Αύξηση εξασκώντας 15.220.674 δικαιώματα προτίμησης, από τα, συνολικώς, 16.533.102 που κατέχει αυτή τη στιγμή στην Τράπεζα.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αξιολογεί την εν λόγω πληροφόρηση, προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματα που περιλαμβάνουν και την προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Σημειώνεται ότι η κατανομή των τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών (κατόπιν τυχόν μη ενάσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης) πραγματοποιείται με απόφαση και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη και ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από επενδυτές.

- Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, την ασφάλεια των συναλλαγών και το συμφέρον της Τράπεζας ως εκδότριας, το Διοικητικό Συμβούλιο ως άμεσα μέτρα αποφάσισε:

(α) την παράταση της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης επί των Νέων Μετοχών έως την 17.12.2021 (τελευταία ημέρα άσκησης).

(β) την παροχή προς τους επενδυτές, που έχουν ήδη ασκήσει δικαιώματα προτίμησης, του δικαιώματος ελεύθερης υπαναχώρησης από την εγγραφή τους για Νέες Μετοχές (το «Δικαίωμα Υπαναχώρησης»), το οποίο θα δύναται να ασκηθεί μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ήτοι μέχρι την 17.12.2021.

Με βάση τα παραπάνω, το αναθεωρημένο (νέο) χρονοδιάγραμμα των υπολειπόμενων ενεργειών της Αύξησης έχει ως κάτωθι:

    09.12.2021 - Έναρξη περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
    17.12.2021 - Τελευταία ημέρα άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
    17.12.2021 - Τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
    20.12.2021 - Κατανομή και διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών
    21.12.2021 - Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
    21.12.2021 - Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
     22.12.2021 - Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών*
    22.12.2021 - Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
    23. 12.2021 - Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών

* Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης