Χρηστικά

Δέκα μέρες προθεσμία για κούρεμα προστίμων της εφορίας έως 75%!


Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την παραίτηση από τα φορολογικά δικαστήρια και την προσφυγή στο «ειδικό φορολογικό δικαστήριο» του υπουργείου Οικονομικών

Δέκα μέρες προθεσμία έχουν οι φορολογούμενοι που είναι στα φορολογικά δικαστήρια, να κάνουν την απαραίτητη κίνηση και να γλιτώσουν έως το 75% των φόρων και των προστίμων που τους έχουν καταλογιστεί.

Πρόκειται για τη δυνατότητα των φορολογουμένων που έχουν υποστεί φορολογικό έλεγχο και τους έχουν καταλογιστεί, φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις και αφού προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και δεν δικαιώθηκαν κατόπιν προσέφυγαν στα φορολογικά δικαστήρια.

Εφόσον η υπόθεσή τους εκκρεμεί και δεν εκδικαστεί, μπορούν να παραιτηθούν από τη διαδικασία και να υποβάλλουν αίτημα εξέτασης της υπόθεσης τους στο «ειδικό φορολογικό δικαστήριο» του υπουργείου Οικονομικών.

Έργο της Επιτροπής είναι η εκδίκαση προσφυγών σε αυτή των φορολογουμένων που έχουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι παραιτούνται από τη συνέχιση της εκδίκασης στα δικαστήρια και θα αποδεχτούν το αποτέλεσμα της κρίσης των μελών της.

Πρόεδρος εκάστου Τμήματος της Επιτροπής, είναι πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Πρόεδρου Εφετών. Μέλη εκάστου Τμήματος είναι πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Εφέτη και ένα μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Στα Τμήματα εισηγούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι εφοριακοί υπάλληλοι. Δηλαδή, για την τύχη των φορολογικών υποθέσεων αποφασίζουν μόνο οι δικαστές.

Τη δυνατότητα περαίωσης και φορολογικών υποθέσεων που έχουν κλείσει με αποφάσεις δικαστηρίων ή έχει υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά η ΑΑΔΕ ή έχουν απορριφθεί από την αρμόδια Επιτροπή, παρέχουν τα «ψιλά γράμματα» του φορολογικού νόμου 5073/2023.

Όσοι προσφύγουν στην Επιτροπή και δικαιωθούν μπορούν να επιτύχουν μείωση του «λογαριασμού» του φορολογικού ελέγχου από 35% έως και 75%.

Διεύρυνση των προσφυγών

Με την αλλαγή που επήλθε με τον ν. 5073/2023, μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή και:

  • Οι φορολογούμενοι που έχουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στα δικαστήρια, κατόπιν προσφυγών του Δημοσίου και όχι με δική τους πρωτοβουλία. Συνήθως πρόκειται για τις υποθέσεις φοροδιαφυγής, για τις οποίες ασκεί ποινική δίωξη η ΑΑΔΕ και μετά από εφέσεις της Εφορίας εκκρεμοδικούν είτε στο Διοικητικό Εφετείο είτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
  • Οι φορολογούμενοι, των οποίων οι υποθέσεις τους αρχικά απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για ουσιαστικούς λόγους, αλλά εκ των υστέρων προέκυψαν νέα στοιχεία ή νέα νομολογία ή εκδόθηκαν αμετάκλητες αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που τους δικαίωσαν.

Η αίτηση στην επιτροπή  υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2024. Το αίτημα μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουνίου 2024. Επίσης:

  • Η προθεσμία καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής.
  • Σε υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, καθώς και σε υποθέσεις ματαιωθείσες ή απορριφθείσες για τις οποίες έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νομολογία ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης εντός της ως άνω προθεσμίας.
  •  Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων.
  • Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού.
  • Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

Μεγάλες εκπτώσεις

Το κίνητρο για την προσφυγή στην εξώδική επίλυση, είναι, ότι, το ποσό των φόρων, που θα καταλογίσει το συγκεκριμένο «Ειδικό Φορολογικό Δικαστήριο», μπορεί να πληρωθεί σε έως 24 δόσεις ενώ παρέχονται και εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων από 35% έως και 75%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

doseis

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα