Χρηστικά

Δεν μπαίνουν στις 120 δόσεις οι μεγαλοοφειλέτες


Απο τα 104 δισ. των συνολικών χρεών στην εφορία, υπολογίζεται ότι θα ρυθμιστούν μόλις 11 δισ.

Χαμηλά μπαίνει ο πήχης των προσδοκιών για την απόδοση της ρύθμισης των χρεών προς την Εφορία μέχρι και σε 120 δόσεις, καθώς οι λίγοι χρωστάνε τα πολλά και οι πολλοί τα λίγα.

Από το σύνολο των χρεών προς την Εφορία που φτάνουν στο ποσό των 104 δισ. ευρώ, ρεαλιστικά στη ρύθμιση θα μπουν χρέη ύψους μέχρι 11 δισ. ευρώ και θα μείνουν εκτός ρύθμισης χρέη πάνω 90 δις. ευρώ.

Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει από την κατανομή των χρεών ανά ομάδες οφειλετών. Η συντριπτική πλειοψηφία των χρεών προέρχεται από τις προηγούμενες δεκαετίες και τα περισσότερα χρέη είναι συγκεκριμένα σε λίγα ΑΦΜ (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες).

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως αποκάλυψε το Σin, μόλις 79 ΑΦΜ (επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα) χρωστάνε το ποσό των 34,15 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 34% των συνολικών χρεών ή στο 19% του ΑΕΠ της χώρας! Αυτοί φυσικά δεν πρόκειται να ενταχθούν σε καμία ρύθμιση.

Επίσης, συνολικά 8.014 φορολογούμενοι χρωστάνε συνολικά το ποσό των 83,96 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 80,5% των συνολικών οφειλών προς την Εφορία ή στο 46,7% του ΑΕΠ. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες, έχουν χρέη πάνω από 1.000.000 ευρώ έκαστος και θεωρείται δύσκολο να ενταχθούν στη ρύθμιση, δεδομένου ότι τα ποσά που καλούνται να καταβάλλουν είναι τεράστια. Επίσης, το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα χρέη χρονίζουν, σημαίνει ότι έχουν κρύψει τα περιουσιακά τους στοιχεία και η Εφορία δεν έχει καταφέρει να βρει κάτι για να κατάσχει και να καλύψει μέρος της οφειλής.

Άλλωστε οι περισσότεροι οφειλέτες από τα «ρετιρέ» είναι εταιρείες οι οποίες έχουν πτωχεύσει στις προηγούμενες δεκαετίες και δεν υφίστανται σήμερα, ενώ έχουν απομείνει τα χρέη τους. Μόνο 10 δισ. ευρώ, εμφανίζεται να χρωστάει η Ακρόπολις Χρηματιστηριακή, ενώ υπάρχουν στον κατάλογο η Πειραϊκή Πατραϊκή, η παλιά Ολυμπιακή Αεροπορία, αλλά και ποδοσφαιρικές ομάδες μεταξύ των οποίων και η ΑΕΚ με χρέος περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Επίσης δύσκολα θα ενταχθούν στη ρύθμιση οφειλές οι οποίες ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Ενδεχομένως επιλέξουν τη ρύθμιση, όσοι από αυτούς έχουν τη δυνατότητα και θέλουν να ξεμπλοκαριστεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αξιοποιώντας και τη διάταξη που προβλέπει «κούρεμα» των προσαυξήσεων.

Συνεπώς, οι προσδοκίες του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ συνοψίζονται στο ότι από τη ρύθμιση θα επωφεληθούν οι μικροί και οι μεσαίοι οφειλέτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από τις εκκρεμείς οφειλές και να γλιτώσουν από το κυνηγητό της εφορίας και τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ενδεχομένως ακινήτων.

Πρόκειται για 4.021.873 οφειλέτες οι οποίοι χρωστάνε μέχρι 100.000 ευρώ μικτά (αρχική οφειλή και προσαυξήσεις).
Στον αντίποδα, οι μικροοφειλέτες είναι πολλοί αλλά χρωστάνε λίγα. Οι 2.219.151 φορολογούμενοι χρωστάνε ποσά μέχρι 500 ευρώ έκαστος, ενώ 536.330 χρωστάνε ποσά μέχρι 10 ευρώ και 338.072 χρωστάνε από 10 μέχρι 50 ευρώ! Με δεδομένο ότι η ελάχιστη δόση είναι 30 ευρώ, δεν διευκολύνονται ιδιαίτερα οι συγκεκριμένοι οφειλέτες.

Ο «χάρτης» των οφειλετών

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, την 1η Ιανουαρίου 2019, η εικόνα των χρεών προς το δημόσιο ήταν η ακόλουθη:

 • Συνολικά 4.064.750 φορολογούμενοι χρωστάνε στην Εφορία το ποσό των 104,37 δισ. ευρώ.
 • Από αυτούς, μόλις 79 ΑΦΜ (είτε επιχειρήσεις είτε φυσικά πρόσωπα) χρωστάνε το ποσό των 34,15 δις. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 19% του ΑΕΠ της χώρας! Η συγκεκριμένη κατηγορία των οφειλετών, έχει χρέη άνω των 100 εκατ. ευρώ και η μέση οφειλή του «ρετιρέ» των οφειλετών ανέρχεται στο ποσό των 432,32 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τεράστια ποσά, τα οποία, πιθανότατα, είναι αδύνατο να εισπραχθούν, ενώ μέχρι τώρα δεν έχουν αποτέλεσμα οι κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ.
 • Συνολικά, όπως προκύπτει από τον πίνακα, οφειλές μεγαλύτερες του 1 εκατ. ευρώ, έχουν 8.014 φορολογούμενοι, οι οποίοι χρωστάνε συνολικά το ποσό των 83,96 δις. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 80,5% των συνολικών οφειλών προς την Εφορία ή στο 46,7% του ΑΕΠ!
 • 536.330 οφειλέτες, οι οποίοι χρωστάνε μέχρι 10 (δέκα) ευρώ ο καθένας
 • Άλλοι 338.072 φορολογούμενοι χρωστάνε ποσά από 10 μέχρι και 50 ευρώ.
 • Συνολικά δηλαδή 874.402 ΑΦΜ χρωστάνε στην Εφορία ποσά μέχρι 50 ευρώ!
 • Ποσοστό 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5 χιλ. ευρώ διακρατούν το 2,4% (2.465,8 εκατ. €) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019, 
 • Ποσοστό 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100 χιλ. ευρώ διακρατούν το 89,5% (93.378,0 εκατ. €) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019 

xreh

Στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5 χιλ. ευρώέως 100 χιλ. ευρώ, ποσοστό 11,5% των οφειλετών (467.410 οφειλέτες) διακρατούν το 8,2% (8.521,2 εκατ. ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου της 01/01/2019. 
Οι φορολογούμενοι που χρωστάνε ποσά μεταξύ 50 και 500 ευρώ, ανέρχονται σε 1.344.749 ΑΦΜ.
Δηλαδή 2.219.151, φορολογούμενοι ή το 54,6% του συνόλου των οφειλετών, χρωστάνε στην Εφορία ποσά μέχρι 500 ευρώ.
Αναφορικά με την πηγή προέλευσης των χρεών διαπιστώνεται ότι:

 • Ποσοστό 83,3% προέρχεται/αφορά την χρονική περίοδο έως 30/11/2016 
 • Ποσοστό 16,7% προέρχεται/αφορά την χρονική περίοδο 01/12/2016 έως 01/01/2019.
 • Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019 ποσοστό: 
 • 47,7% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.) 
 • 27,5% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.) 
 • 22,0% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.) 
 • 2,8% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα