Χρηστικά

Στο κυνήγι αδήλωτων εισοδημάτων η ΑΑΔΕ!


Ταυτόχρονα εντός του 2022 αναπτύσσει νέο σύστημα αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών για υποθέσεις φοροδιαφυγής 

Ειδικό πρόγραμμα για τη διενέργεια διασταυρώσεων μέσω των οποίων θα εντοπίζονται αδήλωτα εισοδήματα, αλλά και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των καταγγελιών που υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές, είναι  μέσα στις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ για το 2022.

Οι δύο αυτές παρεμβάσεις ξεχωρίζουν μέσα στον κατάλογο των ενεργειών που υλοποιεί ήδη ΑΑΔΕ, προκειμένου να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, η οποία καλπάζει.

Σε ότι αφορά στης διασταυρώσεις των φορολογικών στοιχείων, προκειμένου να βρεθούν αδήλωτα εισοδήματα, αυτές θα περιλαμβάνουν τη σύγκριση των δηλούμενων εισοδημάτων, με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κ.λπ.

Επίσης θα διασταυρωθούν στοιχεία πώλησης ακριβών αντικειμένων, όπως πίνακες ζωγραφικής, κοσμήματα κ.λπ. προκειμένου να συσχετιστεί η δαπάνη αγοράς τους, με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν δηλωθεί.

Ωστόσο, το βασικό εργαλείο ελέγχου των αδήλωτων εισοδημάτων είναι ο έλεγχος τους ύψους των τραπεζικών καταθέσεων, στο οποίο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση.

Καταγγελίες

Παράλληλα, θα αξιολογούνται αποτελεσματικότερα οι καταγγελίες που γίνονται στις φορολογικές αρχές, από πολίτες, για πιθανή φοροδιαφυγή φυσικών προσώπων ή επιχειρήσεων.

Οι καταγγελίες είτε είναι επώνυμες είτε ανώνυμες, αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος και κάθε χρόνο υποβάλλονται χιλιάδες.

Μόνο στο ΣΔΟΕ υποβάλλονται περισσότερες από 8.500! Κύριες πηγές των καταγγελιών, οι οποίες μάλιστα αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σοβαρές είναι εκείνες που προέρχονται από πρώην συζύγους, συντρόφους, υπαλλήλους που απολύθηκαν (ειδικά γραμματείς και λογιστές), πρώην συνέταιρους, αλλά και δυσαρεστημένους πελάτες επιχειρήσεων.

Οι καταγγελίες θα αξιολογούνται με κλίμακα βαθμολογίας από 0 έως και 3:

 • Με μηδέν (0) αξιολογούνται οι άνευ ενδιαφέροντος,
 • με 1 οι καταγγελίες με απλό ή μικρό ενδιαφέρον,
 • με 2 οι υποθέσεις που χαρακτηρίζονται ενδιαφέρουσες και σημαντικές και
 • με 3 οι υποθέσεις που απαιτούν «άμεση – ταχεία επέμβαση».

Μέσα από τη λίστα των καταγγελιών θα επιλέγονται με κριτήρια point system, οι υποθέσεις για τις οποίες θα δρομολογηθεί ο άμεσος έλεγχος.

Η λίστα των προτεραιοτήτων της ΑΑΔΕ

Αναλυτικότερα, η λίστα με τις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ το 2022 ενσωματώνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

 1. Διενέργεια διασταυρώσεων για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων. 
 2. Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών. 
 3. Αναδιοργάνωση ελεγκτικού μηχανισμού φορολογικής διοίκησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη (σύσταση ΕΛΚΕ). 
 4. Εφαρμογή για τον έλεγχο αποδείξεων ταμειακών μηχανών και μέσω σάρωσης (QR code). 
 5. Μελέτη για τη δημιουργία μηνυμάτων συμμόρφωσης προς φορολογούμενους κατά την υποβολή δηλώσεων. 
 6. Ολοκλήρωση τουλάχιστον 25.000 φορολογικών ελέγχων από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες. 
 7. Συνολική βεβαίωση από διενεργηθέντες ελέγχους και διασταυρώσεις εντός του έτους 2022 1,8 δισ. €. 
 8. Διενέργεια από τις ΥΕΔΔΕ τουλάχιστον 900 υποθέσεων ερευνών. 
 9. Έκδοση 15.000 πράξεων διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. 
 10. Διενέργεια τουλάχιστον 34.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ και 14.500 από τις ΥΕΔΔΕ. 
 11. Υλοποίηση εφαρμογής για την επαλήθευση, τον έλεγχο και τη βελτίωση της διαδικασίας αυτοματοποιημένης ταυτοποίησης (για τα στοιχεία CRS/DAC2) και διενέργεια ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό μη δηλωθέντων εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στο πλαίσιο αξιοποίησης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής (DAC1, DAC2, FATCA). 
 12. Αξιοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών (Eispraxis). 
 13. Διενέργεια τουλάχιστον 50.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και 25.000 ελέγχων δίωξης από τις ΚΟΕ. 
 14. Διενέργεια 13.100 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ. 
 15. Διενέργεια τουλάχιστον 9.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY. 
 16. Βελτιώσεις στην εφαρμογή TIMOLOGIO με στόχο την ένταξη και εξυπηρέτηση επιπλέον κατηγοριών οντοτήτων. 
 17. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για τη διασύνδεση POS με Ταμειακές Μηχανές και τη βάση δεδομένων της ΑΑΔE. 
 18. Ολοκλήρωση Λειτουργίας myDATA. 
 19. Προμήθεια νέων Μέσων Δίωξης για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. 
 20. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνίας και συντονισμού των ΚΟΕ. 
 21. Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση οφειλών και ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά οφειλετών. 
 22. Εισπράξεις τουλάχιστον 2,2 δισ. € έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης. 
 23. Εισπραξιμότητα 28% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης. 
 24. Εισπράξεις έναντι των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από Τελωνειακές Υπηρεσίες, τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα