Οικονομία

Διαβούλευση ΕΕ σχετικά με τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις.

Το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού αποσαφηνίζει πρακτικές και διαδικαστικές πτυχές που σχετίζονται με την εφαρμογή των νέων κανόνων της ΕΕ για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει ένα μήνα. Τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους έως την 1η Μαρτίου 2023, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Ο εκτελεστικός κανονισμός

Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου 2023 και θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 12 Ιουλίου 2023, επιτρέπει στην Επιτροπή να διερευνά τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που χορηγούνται από τρίτες χώρες προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και να επανορθώνει, εάν χρειάζεται, τις στρεβλωτικές επιπτώσεις τους. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίζει διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την επιβολή του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις.

Το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού που είναι πλέον διαθέσιμο για υποβολή παρατηρήσεων από το κοινό αποσαφηνίζει τις πρακτικές και διαδικαστικές πτυχές που σχετίζονται με την επιβολή του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τα στοιχεία που περιέχονται στα έντυπα κοινοποίησης συγκεντρώσεων και διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, τους κανόνες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των προθεσμιών, τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στον φάκελο, καθώς και τα δικαιώματα των μερών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ακρόασης.

Το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών της Επιτροπής, καθώς και στην παροχή ασφάλειας δικαίου σχετικά με τα διαδικαστικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταιρειών που υπόκεινται στους νέους κανόνες.

Επόμενα βήματα

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού στην πύλη «Πείτε την άποψή σας» της Επιτροπής έως την 1η Μαρτίου 2023.

Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή κατά τη διαμόρφωση του τελικού εκτελεστικού κανονισμού, με σκοπό τη θέσπιση των κανόνων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2023, πριν από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα