Χρηστικά

Δηλώσεις πόθεν έσχες θα υποβάλλουν και οι σύζυγοι των υπόχρεων


Και προσυμπληρωμένες δηλώσεις με στοιχεία για εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, καταθέσεις, επενδύσεις και θυρίδες

Αυτόνομες δηλώσεις πόθεν έσχες θα υποχρεούνται να υποβάλλουν και οι σύζυγοι των υπόχρεων προσώπων. Από το σύνολο των . υποβαλλόμενων δηλώσεων η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα αξιολογεί ποιές είναι "ύποπτες" παραβάσεων και θα τις περνά από "ψιλό κόσκινο"

Αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και επιχειρείται να αυστηροποιηθεί η διαδικασία, μετά τις κραυγαλέες περιπτώσεις που εντοπίστηκαν τελευταία όπως αυτή του Γιώργου Τράγκα.

Ειδικότερα, καθιερώνεται αυτοτελής υποχρέωση των συζύγων των υπόχρεων ή των συναψάντων σύμφωνα συμβίωσης με τους υπόχρεους, να υποβάλουν κι αυτοί δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων.

Μέχρι σήμερα, οι σύζυγοι απλώς επιβεβαιώνουν το περιεχόμενο της δήλωσης του υπόχρεου συζύγου.

Παράλληλα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθιερώνεται η προσυμπλήρωση των δηλώσεων πόθεν έσχες, με τα στοιχεία για τα εισοδήματα, τα περιουσιακά στοιχεία, τις καταθέσεις, τις επενδύσεις και τις θυρίδες των υπόχρεων.

Τα στοιχεία αυτά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις τράπεζες και τους άλλους φορείς στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με τα οποία θα προσυμπληρώνονται οι δηλώσεις των υπόχρεων.

Το γεγονός ότι η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος θα έχει ηλεκτρονικά τα στοιχεία των καταθέσεων και των θυρίδων και των άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθιστά πιο εύκολες τις διασταυρώσεις.

Διασταυρώσεις

Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, που θα ελέγχονται ετησίως, ώστε να φθάσει σε ποσοστό 7% κατ’ ελάχιστον, σε βάθος τριετίας.

Το πρώτο έτος εφαρμογής των διατάξεων του σχεδίου νόμου, το ελάχιστο ποσοστό δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που πρέπει να ελεγχθεί καθορίζεται στο 5% του συνόλου των δηλώσεων που θα έχουν υποβληθεί, ενώ στο δεύτερο έτος εφαρμογής το ελάχιστο αυτό ποσοστό ανεβαίνει στο 6% για να φθάσει στο 7% στο τρίτο έτος εφαρμογής και σε όλα τα επόμενα έτη.

Μάλιστα οι δηλώσεις που θα ελέγχονται, θα επιλέγονται με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία θα καθορίζονται από την Επιτροπή Ελέγχου κατ’ έτος και πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των Δ.Π.Κ. και δεν θα δημοσιοποιούνται.

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι κάθε μέλος της Κυβέρνησης θα μπορεί να ζητά από την Επιτροπή Ελέγχου, τη διενέργεια ελέγχου σε πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε υποβολή πόθεν έσχες, όταν υπάρχει επώνυμη καταγγελία σε βάρος τους, η οποία υποβάλλεται απευθείας στο μέλος της Κυβέρνησης από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από ανεξάρτητες αρχές ή από ελεγκτικά σώματα της δημόσιας διοίκησης ή όταν με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποιούνται στοιχεία σε βάρος τους.

Στην περίπτωση που η διεξαγωγή του ελέγχου στηρίζεται σε προηγούμενη καταγγελία θα τηρείται η ανωνυμία του καταγγέλλοντος.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα