Χρηστικά

Επιστροφή προστίμων από το 2018 για λάθη στις δηλώσεις Airbnb!


Τη διαγραφή ή επιστροφή προστίμων για παραλείψεις στις δηλώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων της τελευταίας πενταετίας προβλέπει ν/σχ του ΥΠΟΙΚ

Την αναδρομική διαγραφή ή επιστροφή προστίμων για παραλείψεις στις δηλώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων τύπου Airbnb, που επιβλήθηκαν την τελευταία πενταετία, από το 2018, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, στο οποίο περιέχεται η ευνοϊκή ρύθμιση για τη διαγραφή ή επιστροφή των προστίμων.

Στο μεταξύ, σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, λήγει η προθεσμία για τους χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα, που εκμεταλλεύονται τις κατοικίες τους μέσω του συστήματος των βραχυχρόνιων μισθώσεων, να οριστικοποιήσουν στην Εφορία τις δηλώσεις τους για το 2022.

Τα διαδικαστικά πρόστιμα για τους παραβάτες κυμαίνονται από 5.000 ευρώ και κλιμακώνονται σε έως και 20.000 ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής τα οποία προσαυξάνονται ανάλογα με το ποσό που θα βρεθεί αδήλωτο, καθώς στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται και οι διατάξεις περί φοροδιαφυγής.

Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ προβλέπει τη μη επιβολή διοικητικού προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος οικείου φορολογικού έτους.

Η διάταξη

Για κάθε μίσθωση του ακινήτου, ο  ιδιοκτήτης θα πρέπει να τη δηλώνει στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Αν δεν το πράξει τιμωρείται με πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράλειψη.

Όμως το πλαίσιο αυτό, αλλάζει και προβλέπεται πλέον, ότι αν τα ποσά που έχει εισπράξει ο κάτοχος του ακινήτου, τα έχει δηλώσει στη φορολογική του δήλωση, ως έσοδα από ακίνητα, τότε δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο και αν έχουν επιβληθεί από το 2018, τότε διαγράφονται ή συμψηφίζονται αν έχουν πληρωθεί.

Συγκεκριμένα το άρθρο 28 του νομοσχεδίου αναφέρει :
«Μη επιβολή διοικητικού προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος οικείου φορολογικού έτους -Τροποποίηση περίπτωσης γ ' παρ. 5 άρθρου 111 ν. 4446/2016 - Μεταβατική διάταξη

1. Στην περ. γ' της παρ. 5 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α' 240) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. γ' της παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. Το πρόστιμο του πρώτου εδαφίου δεν επιβάλλεται στην περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.».
2. Πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν από την 1η.1.2018 και μετά για εκπρόθεσμη υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, κατ' εφαρμογή της περ. γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 111 του ν 4446/2016, εφόσον το εισόδημα που προκύπτει από την εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση».

Το συγκεκριμένο πρόστιμο των 100 ευρώ είναι αυτοτελές και επιβάλλεται για κάθε παράλειψη, μη δήλωσης βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δηλαδή αν κάποιος δεν έχει δηλώσει μια βραχυχρόνια μίσθωση 2 ημερών και ακολούθως δεν δηλώσει μια μίσθωση 4 ημερών, τότε θα τιμωρηθεί με δύο πρόστιμα των 100 ευρώ ήτοι σύνολο 200 ευρώ κ.ο.κ. 

Είναι χαρακτηριστική μια περίπτωση που έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της  ΑΑΔΕ  (ΔΕΔ 3514/2022), που αφορούσε στην προσφυγή κατόχου ακινήτου στο Μεσολόγγι, ο οποίος το έτος 2020, δεν υπέβαλε ή υπέβαλε εκπρόθεσμα 59(!) δηλώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Στο συγκεκριμένο ιδιοκτήτη ακινήτου επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 5.900 ευρώ ήτοι 100 ευρώ για κάθε βραχυχρόνια μίσθωση.

Ο ιδιοκτήτης κατέθεσε προσφυγή στη ΔΕΔ, η οποία, όμως, με απόφασή της τον περασμένο Νοέμβριο, απέρριψε το αίτημά του για διαγραφή των προστίμων.

Τώρα, με την ψήφιση της διάταξης του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, τα πρόστιμα θα διαγραφούν ή αν έχουν καταβληθεί, θα συμψηφιστούν με άλλους φόρους του υπόχρεου.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα