Επιχειρήσεις

Ideal: Επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή


Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ideal, αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Πιο αναλυτικά, η Συνέλευση αποφάσισε την υλοποίηση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά 2,2 εκατ. ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 ευρώ σε 0,47 ευρώ. Η ΑΜΚ Θα λάβει χώρα μέσω της κεφαλαιοποίησης ενός τμήματος του αποθεματικού ταμείου.

Παράλληλα  θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,47 ευρώ σε 0,40 ευρώ και επιστροφή του σχετικού κεφαλαίου (0,07 ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της εταιρείας. 

Η σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρει τα εξής:

Η Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 2.203.268,13 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 2.203.268,13 ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 ευρώ σε 0,47 ευρώ και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 2.203.268,13 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,47 ευρώ σε 0,40 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 Ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 12.590.103,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 31.475.259 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ εκάστη.


 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα