Τράπεζες

Κρεσέντο νέων δανείων, πάνω από 7 δισ. στο 6μηνο! – Η μερίδα του λέοντος σε μεγάλες επιχειρήσεις


Πόσο αύξησαν οι τράπεζες τα εξυπηρετούμενα δάνειά τους - Τεράστια άνοδος επιχειρηματικών δανείων τον Ιούνιο, ξεπέρασαν τα 3 δισ.

Ξεπέρασαν όλες τις προσδοκίες οι χορηγήσεις νέων δανείων το α' εξάμηνο του έτους, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να αναφέρουν στις ανακοινώσεις των οικονομικών τους αποτελεσμάτων ότι κατάφεραν να αυξήσουν συνολικά κατά 7,1 δισ. ευρώ τα χαρτοφυλάκια εξυπηρετούμενων δανείων.

Ειδικότερα, η Εθνική, που είχε μείνει πίσω στη χορήγηση δανείων και διατηρούσε τον χαμηλότερο δείκτη δανείων προς καταθέσεις, αύξησε κατά 2,3 δισ. ευρώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια του χαρτοφυλακίου της το α' εξάμηνο. Αντίστοιχα, η Alpha το αύξησε κατά 1,7 δισ. ευρώ και πρέπει να σημειωθεί ότι μετά από αρκετό καιρό είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στα επιχειρηματικά δάνεια (26,6%). Για τη Eurobank, η αύξηση του χαρτοφυλακίου «πράσινων» δανείων ήταν 1,6 δισ.ευρώ και για την Πειραιώς 1,5 δισ. ευρώ.

Τη μεγάλη κινητικότητα στα δάνεια αποτυπώνουν και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που δείχνουν ότι ο Ιούνιος ήταν ο μήνας της πλέον «εκρηκτικής» αύξησης των χορηγήσεων στις επιχειρήσεις, καθώς ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ. Πάντως, όπως φαίνεται και στο γράφημα, ο κύριος όγκος των νέων δανείων κατευθύνονται στις μεγάλες επιχειρήσεις, με τις μικρομεσαίες να περιορίζονται περίπου στο ένα πέμπτο της «πίτας», καθώς οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι λίγες μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τις προϋποθέσεις για να λάβουν δάνεια.

Επιτόκια και ποσά νέων επιχειρηματικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος)

daneia

 

Η συγκυρία φαίνεται να είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για την αύξηση των νέων δανείων, ώστε και οι τράπεζες να μπορέσουν να αναπληρώσουν τα έσοδα τόκων που έχασαν μετά την «αποβολή» κόκκινων δανείων δεκάδων δισεκατομμυρίων από τους ισολογισμούς τους, μέσω τιτλοποιήσεων και πωλήσεων δανείων. Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η ανάπτυξη στην Ελλάδα παραμένει ισχυρή, η επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων συνεχίζεται, ο πληθωρισμός αυξάνει τις ανάγκες πολλών επιχειρήσεων για κεφάλαια κίνησης, μεγάλα και πιστωτικά ασφαλή project προωθούνται και οι ίδιες οι τράπεζες έχουν μεγάλα αποθέματα ρευστότητας, χάρη στην αύξηση των καταθέσεων και στην υποστήριξη από την ΕΚΤ.

Πάντως, για να υπάρχει μια αίσθηση των αναλογιών, ακόμη και μετά την εντυπωσιακή αύξηση των δανείων το πρώτο εξάμηνο, οι τράπεζες απέχουν πάρα πολύ από την αύξηση των δανείων τους σε επίπεδα που χρειάζονται για την ανάπτυξη της οικονομίας. Πάνω από τα 160 - 180 δισ. ευρώ θα πρέπει να ανέλθει το ενήμερο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το επίπεδο των 120 δισ. ευρώ που βρίσκεται σήμερα, επισήμανε πρόσφατα ο Γενικός Διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, Σπύρος Παντελιάς.

Το επίπεδο αυτό, σημείωσε, θα επιτρέψει στις τράπεζες να επιτελέσουν την αποστολή τους στην ανάπτυξη της οικονομίας και θα λειτουργήσει παράλληλα ως κινητήριος δύναμη επίτευξης του απώτατου αντικειμενικού στόχου της κερδοφορίας, της παραγωγής εσωτερικού κεφαλαίου και της διανομής μερίσματος.

Τι ανακοίνωσαν οι τράπεζες για το α' εξάμηνο

Εθνική: Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη το Β’ τρίμηνο 2022 κατά 80% σε τριμηνιαία βάση περίπου, ενισχύοντας τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατά €1,1 δισ. σε ένα τρίμηνο. Οι εκταμιεύσεις δανείων ενισχύθηκαν σημαντικά κατά το Β’ τρίμηνο 2022, ανερχόμενες σε €1,9 δισ., αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις δανείων Εταιρικής Τραπεζικής. Σε επίπεδο εξαμήνου, οι εκταμιεύσεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €3,0 δισ., ενισχυμένες κατά 50% περίπου σε ετήσια βάση, αυξάνοντας τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα κατά €2,3 δισ. σε ετήσια βάση.

Alpha Bank: Συνέχιση της δυναμικής επέκτασης του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €1,7 δισ. από την αρχή του έτους, που επαναφέρει την Τράπεζα στην πρώτη θέση στη χρηματοδότηση των ελληνικών Επιχειρήσεων. Επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων με ρυθμό υψηλότερο της αγοράς. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €1,9 δισ. το β’ τρίμηνο, κυρίως στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των υποδομών.

Eurobank: Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €5,2δισ. τους έξι πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά €1,6δισ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €42,3δισ. στο τέλος Ιουνίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €5,0δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €23,8δισ., τα στεγαστικά σε €10,2δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4δισ. Η εγχώρια καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ., με μεγάλες εκταμιεύσεις Επιχειρηματικών κυρίως δανείων. Ως αποτέλεσμα, το α’ εξάμηνο, η Τράπεζα επέτυχε ήδη το 73% του συνολικού της στόχου για καθαρή πιστωτική επέκταση για το 2022.

Πειραιώς: €1,5 δισ. αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο, συνέπεια της ισχυρής νέας παραγωγής δανείων ύψους €4,4 δισ το 1ο εξάμηνο 2022. Τα περιθώρια των δανείων παραμένουν ανθεκτικά. Aύξηση των καθαρών εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου €2 δισ., από €1,2 δισ. προηγουμένως. Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών αυξήθηκαν στα €36,9 δισ. έναντι €36,6 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2021, λόγω της σημαντικής μείωσης ΝPE που πραγματοποιήθηκε το 2021 και το 2022. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά €1,5 δισ. το 1ο 6μηνο 2022, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο των €1,2 δισ. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε €35,4 δισ. στις 30 Ιουνίου 2022, ενώ οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €4,4 δισ. το α' 6μηνο 2022, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις).

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις