Χρηστικά

Ολικό λίφτινγκ στο ΤΑΧΙS – Ψηφιακός φάκελος για κάθε φορολογούμενο


Σε ριζικό λίφτινγκ στο σύστημα ΤΑΧΙS προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αναδιαρθρώνοντας υφιστάμενα συστήματα TAXIS, TAXISnet και ELENXIS. Το project θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις και στόχος της ΑΑΔΕ είναι αυτοματοποίηση των φορολογικών ελέγχων και η περαιτέρω διευκόλυνση των συναλλαγών με την εφορία.

Νέα ελεγκτικά «εργαλεία» και ψηφιακός φάκελος για κάθε φορολογούμενο εντάσσονται στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Σ’ ό,τι αφορά στον φάκελο θα καταγράφονται πιο αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων και θα δημιουργείται ένα προφίλ για κάθε έναν, με βάση τη συμπεριφορά του απέναντι στην εφορία, όπως αν είναι συνεπής στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, αν έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και πληρώνει έγκαιρα τους φόρους.

Ειδικότερα, οι δράσεις που δρομολογούνται είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

  1. Μητρώο Φορολογουμένων. Θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα αποδίδει ΑΦΜ και Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). Θα διαχειρίζεται υποκαταστήματα, στοιχεία έναρξης και λήξης δραστηριοτήτων, οικογενειακή κατάσταση, σχέσεις μελών για μετέχοντες σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, εταιρικές σχέσεις κλπ.
  2. Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας, όπου θα καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων.
  3. Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές, που θα διευκολύνει τις πληρωμές φόρων και τις επιστροφές ή τους συμψηφισμούς.
  4. Λογιστική Εικόνα Φορολογούμενου, που θα περιλαμβάνει λειτουργικότητες τήρησης λογαριασμού για όλους τους φορολογούμενους. Παράλληλα, θα καταγράφει το σύνολο των κινήσεων και συναλλαγών για όλους τους τύπους φόρων και όλα τα συστήματα πληρωμών, αναφορικά με υποχρεώσεις, βεβαιώσεις, εισπράξεις, διακανονισμούς, πρόστιμα, προσαυξήσεις και συμψηφισμούς.
  5. Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις, Συμμόρφωση, Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων, που θα αφορά στην ανάθεση υποθέσεων για διεκπεραίωση από στελέχη σε όλη την επικράτεια. 
  6. Ανάλυση Κινδύνων. Θα περιλαμβάνει τη συγκρότηση προφίλ για διάφορες οντότητες. Τα προφίλ θα αρχικοποιηθούν και θα συντηρούνται αξιοποιώντας τις πιο κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους, αναλόγως την περίπτωση και τα προβλήματα στα οποία επιδιώκεται λύση. Η λειτουργικότητα αυτή πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί ανάλυση και μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των υποκειμένων και να αναγνωρίζει ομοιότητες.
  7. Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων. Θα περιλαμβάνει τις λειτουργικότητες οι οποίες θα υποστηρίζουν τις ελεγκτικές εργασίες που θα πραγματοποιούνται στα Ελεγκτικά Κέντρα. Θα υποστηρίζεται με δύο εκδοχές, μια για απομακρυσμένο έλεγχο και μια για επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του φορολογούμενου.
  8. Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης. Θα περιλαμβάνει τη διαχείριση ρυθμίσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και θα παρέχονται όλα τα μέσα στο φορολογούμενο για να παραμείνει στη πλευρά της οικειοθελούς συμμόρφωσης, ρυθμίζοντας τις υποχρεώσεις του
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις