Χρηστικά

Νέο κύμα κατασχέσεων από την Εφορία μετά την έκρηξη των χρεών και τον Σεπτέμβριο!


Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, μισθών, συντάξεων, ενοικίων και γενικά ποσών εις χείρας τρίτων, δρομολόγησε η Εφορία μετά τη νέα έκρηξη των χρεών τον Σεπτέμβριο

Νέο κύμα κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, μισθών, συντάξεων, ενοικίων και γενικά ποσών εις χείρας τρίτων, δρομολόγησε η Εφορία μετά τη νέα έκρηξη των χρεών που καταγράφηκε και τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ήδη παρουσιάζει αύξηση ο αριθμός των φορολογουμένων στους οποίους γίνονται κατασχέσεις, όπως και ο αριθμός όσων βρίσκονται υπό την απειλή των αναγκαστικών μέτρων, ενώ η συνέχεια θα είναι δύσκολη για τους οφειλέτες, καθώς εκτός των άλλων ενεργοποιείται και το σύστημα Eispraxis.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, το σύνολο των οφειλετών προς την Εφορία ανέρχεται σε 4.240.749 φορολογούμενους ή οι μισοί φορολογούμενοι. Από αυτούς, οι 2.020.050, ή το 25% είναι οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ενώ οι υπόλοιποι, είτε έχουν μικρά ληξιπρόθεσμα χρέη είτε δεν έχουν ακόμη στοχοποιηθεί από τις εισπρακτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Ο αριθμός των οφειλετών που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη της λήψης αναγκαστικών μέτρων, είναι αυξημένος σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο (2.015.850 ΑΦΜ), που δείχνει την κινητοποίηση των φοροεισπρακτόρων της Εφορίας.

Επίσης, σε 1.387.239 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις αποδοχών, καταθέσεων ή και ακινήτων, αριθμός που είναι αυξημένος κατά 8.863 ΑΦΜ, σε σχέση με τον Αύγουστο.

Πρώτος στόχος οι καταθέσεις

Οι κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών είναι η προτεραιότητα της ΑΑΔΕ, καθώς ολοκληρώνεται με μια εύκολη διαδικασία.

Το κατασχετήριο κοινοποιείται στο κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημά τους και μπορεί να περιέχει περισσότερους οφειλέτες του Δημοσίου.

Στο κατασχετήριο επισυνάπτεται, για κάθε οφειλέτη, πίνακας στον οποίο αναφέρονται το είδος και το ποσό κάθε οφειλής, καθώς και ο αριθμός και η χρονολογία βεβαίωσης ή τα στοιχεία της καταχώρισης του νόμιμου-εκτελεστού τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ.

Η δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος, γίνεται κοινή για όλους τους οφειλέτες του κατασχετηρίου εγγράφου και συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν από την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου και μιας ημέρας μετά από αυτήν, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ δήλωση.

Η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση γίνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος.

Κατασχέσεις εις χείρας τρίτων

Οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων αφορούν μισθούς, συντάξεις, ενοίκια και γενικά ό,τι ποσά έχει λαμβάνει ο οφειλέτης από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, η κατάσχεση στα χέρια τρίτου των χρημάτων, του οφειλέτη του Δημοσίου διενεργείται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ με κατασχετήριο, μη κοινοποιούμενο στον οφειλέτη, το οποίο περιέχει: 

  • το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία καθώς και τον Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει, του οφειλέτη και του τρίτου στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση,
  • το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση,
  • πίνακα χρεών του οφειλέτη ή ταυτότητα οφειλής του κατασχετηρίου, η οποία συνιστά τον μοναδικό κωδικό αριθμό ανά κατασχετήριο αίτημα και συνδέεται μονοσήμαντα με τον πίνακα,
  • χρονολογία και υπογραφή του κατασχόντος.

Με το κατασχετήριο ο τρίτος καλείται εντός οκτώ (8) ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ που επέβαλε την κατάσχεση ή σε τραπεζικό λογαριασμό του Δημοσίου τα χρήματα που οφείλει στον οφειλέτη του Δημοσίου, και, εάν πρόκειται για κινητά πράγματα, να παραδώσει αυτά στον συμβολαιογράφο ή τον φύλακα που ορίζεται στο κατασχετήριο.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα