Χρηστικά

Οι τόκοι μαρτυράνε τις καταθέσεις στην Εφορία!


Πότε τα ποσά που αναγράφονται στο έντυπο Ε1 μπορούν να προκαλέσουν έλεγχο καταθέσεων

Το ποσό των τόκων που δηλώνεται στη φορολογική δήλωση αποκαλύπτει και το ποσό των καταθέσεων που υπάρχουν στις τράπεζες και η αναγραφή τους στο έντυπο Ε1 απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ελλοχεύει κίνδυνος ελέγχων και προστίμων.

Η Εφορία έχει τη δυνατότητα, με απλές μαθηματικές πράξεις να υπολογίσει το σύνολο των καταθέσεων των φορολογουμένων, με βάση τα ποσά των τόκων που δηλώνονται στο Ε1.

Εφόσον οι καταθέσεις προκύψει ότι είναι υψηλές σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα, τότε ο υπόχρεος μπορεί να κληθεί για έλεγχο καταθέσεων και ευρύτερο φορολογικό έλεγχο.

Τα ποσά των τόκων αποστέλλονται από τις ελληνικές τράπεζες στο Taxisnet και κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, εμφανίζονται ως πληροφοριακά στοιχεία τα οποία ο φορολογούμενος τα μεταφέρει στους κωδικούς του Ε1.

Εκεί απαιτείται προσοχή καθώς εάν δηλωθούν εκ παραδρομής υψηλότεροι τόκοι, τότε ο φορολογούμενος κινεί υποψίες για υψηλές καταθέσεις οπότε η Eφορία για του ζητήσει εξηγήσεις για το πραγματικό ύψος των καταθέσεών του και αν συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά του.

Στην περίπτωση που οι τόκοι που θα αναγραφούν είναι χαμηλότεροι από τα ποσά που κοινοποίησαν στην ΑΑΔΕ, οι τράπεζες, τότε ο υπόχρεος κινδυνεύει με πρόστιμο για ανακριβή δήλωση και με έλεγχο καταθέσεων.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ:

  • Στους κωδικούς 667-668 του εντύπου Ε1 δηλώνονται οι τόκοι ημεδαπής προέλευσης που αποκτώνται από οποιαδήποτε αιτία, π.χ. τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, τόκοι δανεισμού, τόκοι εταιρικών ομολόγων, τόκοι που επιδικάστηκαν, κ.λπ., πριν από την αφαίρεση του φόρου.
  • Στους κωδικούς 669-670 δηλώνονται οι τόκοι (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης.
  • Σχετικά με τα μερίσματα και τους τόκους αλλοδαπής προέλευσης που προκύπτουν από επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω ημεδαπού θεματοφύλακα, δεν απαιτείται η αναγραφή της χώρας προέλευσής τους για το καθένα ξεχωριστά και δεν επιλέγεται αλλοδαπή χώρα, αναγράφεται όμως ο ΑΦΜ του ημεδαπού θεματοφύλακα.
  • Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει αιτιολογημένα διαφορετικά.
  • Το άθροισμα των τόκων από όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως αναγράφεται στο συγκεκριμένο πίνακα, πρέπει να μεταφερθεί στον κωδικό 667 για τον σύζυγο και στον κωδικό 668 για την σύζυγο.
  • Στους κωδικούς 675-676 πρέπει να δηλωθούν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί από τους τόκους των καταθέσεων.
     
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα