Χρηστικά

Online σύνδεση της Εφορίας με τις τράπεζες!


Τι αποκαλύπτει το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για την αξιοποίηση των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών

Τη σύνδεση της Εφορίας με τις τράπεζες σε πραγματικό χρόνο, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων, που έχει εντάξει η ΑΑΔΕ στο Ταμείο Ανάκαμψης, Ελλάδα 2.0.

Όπως εξηγεί η ΑΑΔΕ, η μεταρρύθμιση στοχεύει στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της ΑΑΔΕ, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η αξιοποίηση του μεγάλου όγκου δεδομένων που διαθέτει, καθώς και η παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών.

Προσθέτει δε, ότι με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αντιμετωπίζονται σημαντικά θέματα ως προς την αξιοποίηση των παραπάνω δεδομένων, τα οποία λόγω του όγκου τους δεν μπορούν να αναλυθούν αποτελεσματικά με τα συμβατικά εργαλεία διαχείρισης δεδομένων που διαθέτει η Αρχή.

Επίσης τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς ως προς τις δυνατότητες προσαρμογής σε νέες ανάγκες ως προς τη διασύνδεση και την ολοκλήρωση των δεδομένων.

Όπως αποκαλύπτει το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο της φορολογικής Αρχής, μεταξύ των δράσεων που προωθούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης είναι:

 • Η ηλεκτρονική διασύνδεση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών για σκοπούς ελέγχου και λήψης μέτρων.
 • Η αναθεώρηση και αναβάθμιση της συνεργασίας με το χρηματοπιστωτικό σύστημα για την τυποποίηση, αυτοματοποίηση και επέκταση των διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων.

Όπως καθίσταται σαφές, η Εφορία θα σε άμεση σύνδεση με το τραπεζικό σύστημα και θα αντλεί στοιχεία για όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θέσει στο στόχαστρο και γενικώς θα ελέγχει κάθε τραπεζική συναλλαγή.

Και σήμερα υπάρχει έλεγχος της Εφορίας στις τράπεζες, αλλά είναι πιο έμμεσος και δεν είναι online με το τραπεζικό σύστημα οι ελεγκτικές αρχές, όπως θα είναι, με την ολοκλήρωση του έργου.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η μεταρρύθμιση Ψηφιακός Μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων, στοχεύει:

 • Στη μέγιστη αξιοποίηση δεδομένων για την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης και του λαθρεμπορίου. 
 • Στον εκσυγχρονισμό των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων της Αρχής με ενσωμάτωση των διαδικασιών ελέγχου σε αυτά. 
 • Στην επέκταση της συλλογής δεδομένων και την εσωτερική και εξωτερική διαλειτουργικότητα. 
 • Στην ανάπτυξη μηχανισμών λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα και την αυτοματοποίηση διαδικασιών. 
 • Στην υλοποίηση ελέγχων και ερευνών από το γραφείο.
 • Στην ηλεκτρονική διασύνδεση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών για σκοπούς ελέγχου και λήψης μέτρων. 

Επίσης, η ΑΑΔΕ εξηγεί πως, η μεταρρύθμιση συνίσταται στις ακόλουθες δράσεις: 

 • Εκσυγχρονισμός των δυνατοτήτων αξιοποίησης δεδομένων μέσω της ανάπτυξης ενός νέου περιβάλλοντος Επιχειρησιακής Ευφυΐας και Ανάλυσης Δεδομένων. 
 • Πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος myDATA μέχρι το τέλος του 2022, το οποίο συλλέγει τα δεδομένα των οικονομικών συναλλαγών των επιχειρήσεων (ολοκληρώθηκε). 
 • Αναδιοργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού της ΑΑΔΕ με τη θεσμοθέτηση και ενεργοποίηση των Ελεγκτικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (ολοκληρώθηκε). 
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων υποστήριξης των Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου. 
 • Μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας, θα υποστηρίζονται πλήρως η διαχείριση των υποθέσεων ελέγχου, η άμεση πρόσβαση για λόγους ελέγχου σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα των φορολογούμενων, η αυτοματοποίηση των διασταυρώσεων, η αυτοματοποίηση της σύνταξης των φύλλων και των αναφορών ελέγχου, καθώς και η υποστήριξη των ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων. 
 • Αναθεώρηση και αναβάθμιση της συνεργασίας με το χρηματοπιστωτικό σύστημα για την τυποποίηση, αυτοματοποίηση και επέκταση των διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα