Αγορές

OTE: Ξεκινά από 11 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος 0,5593 ευρώ ανά μετοχή


O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος έκανε γνωστό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,5765 ευρώ (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή.

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,58878 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 9.041.942 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την 5 η Ιουλίου 2023 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,559341 ευρώ ανά μετοχή.

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα (ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την 6η Ιουλίου 2023 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 από την πληρώτρια τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.”.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες ΟΤΕ