Τράπεζες

Ό,τι θέλουν οι τράπεζες! Μεγάλες αποκλίσεις στα επιτόκια δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ


Ποια είναι τα ανώτερα επιτόκια δανείων για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης - Πίνακες

Έντονο ενδιαφέρον εκδηλώνουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τα φθηνά δάνεια που δίνονται μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ στις πρώτες ημέρες ενεργοποίησης του προγράμματος. Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ μειώνονται δραστικά το κόστος δανεισμού,

Ομως οι επιχειρηματίες πρέπει να δείχνουν μεγάλη προσοχή στην επιλογή της τράπεζες με την οποία θα συνεργασθούν, καθώς καθεμιά ακολουθεί τη δική της πολιτική και παρατηρούνται πολύ μεγάλες αποκλίσεις στα επιτόκια.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που διαχειρίζεται το πρόγραμμα έχει δώσει στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τα επιτόκια δανεισμού από κάθε τράπεζα και πρόσθετες, σημαντικές πληροφορίες, όπως για τις ζητούμενες εξασφαλίσεις. Σημειώνεται ότι τα δάνεια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, επενδυτικά και δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Ειδικότερα, για τα δάνεια επενδυτικού σκοπού οι τράπεζες προσφέρουν σταθερά επιτόκια με ανώτατα όριο από 7,00% μέχρι 10,80%. Σημειώνεται ότι τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας, σταθερού επιτοκίου, είναι λίγα, συνολικά πέντε.

Όλες οι τράπεζες με μόνη εξαίρεση τη Συνεταιριστική Καρδίτσας, δίνουν δάνεια επενδυτικού σκοπού με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor 3 μηνών.

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο spread (προσαύξηση επί του Euribor) κυμαίνεται από 2,00% έως 7,40%. Ορισμένες τράπεζες διαθέτουν δάνεια για μεγαλύτερες επιχειρήσεις με χαμηλότερο επιτόκιο και ξεχωριστά για τις μικρότερες με υψηλότερο επιτόκιο.

Το μέγιστο όριο εξασφαλίσεων ως ποσοστό του ύψους του δανείου τίθεται από όλες τις τράπεζες και για όλα τα προϊόντα στο 100%, που είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του προγράμματος. Μοναδική εξαίρεση τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Τρ. Πειραιώς που δίνονται μόνο με ενοχικές -χωρίς εμπράγματες- εξασφαλίσεις.

daneiaEpendyseis

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια που διατίθενται για κεφάλαια κίνησης, παρατηρούνται επίσης μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις επιμέρους τράπεζες.

Υπάρχουν μόνο πέντε προϊόντα σταθερού επιτοκίου, με ανώτατο επιτόκιο που κυμαίνεται από 8,05% έως 10,80%. Στα προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου, το spread στο Euribor 3 μηνών κυμαίνεται από 2,00% έως 7,40%!

Τα περισσότερα δάνεια δίνονται με εξασφαλίσεις έως 100% του δανείου. Εξαίρεση δύο προϊόντα της Eurobank και ένα της Τρ. Πειραιώς που προσφέρονται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

daneia_kinisis

Υπενθυμίζεται ότι Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, για να παρέχει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όπως αναφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων σύμφωνα με την πιστοδοτική του πολιτική μειωμένων κατά τουλάχιστον κατά 25 bps (μονάδες βάσης).

Επιπρόσθετα, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου είναι 200 εκατ. ευρώ. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, διαμορφώνεται συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων  ύψους περίπου € 450.000.000.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι σημαντικά. Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το ταμείο (ήτοι το 40% εκάστου δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκο.

Το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι το 60% εκάστου δανείου). Η επιδότηση αφορά στα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3%, το οποίο αντίστοιχα απομειώνει το τελικό επιτόκιο του δανείου.

Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο εκάστου δανείου κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης (bps) ετησίως σε σύγκριση με τα επιτόκια που θα εφαρμόζονταν σε αντίστοιχη χρηματοδότηση χωρίς την συμμετοχή του Ταμείου.

Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί ως εξής:

Επενδυτικά Δάνεια:

Δράση 1.1: Δάνεια μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 20.000€ έως 1.500.000€
  Δράση 1.2: Δάνεια μέσω ΓΑΚ (Αρ.21) από 20.000€ έως 8.000.000€

Δάνεια Κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού:

Δάνεια μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 10.000€ έως 500.000€

Η διάρκεια των δανείων ορίζεται ως εξής:

Για Επενδυτικά Δάνεια: Από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

Για Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού: Από 2 έως 5 έτη  συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις