Χρηστικά

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς διορθώνονται οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί


Προσοχή χρειάζεται και στους κωδικούς των δαπανών για τους οποίους απλά η ΑΑΔΕ παρέχει πληροφόρηση και δεν είναι δεσμευτικά τα ποσά

Μπλεξίματα έχουν οι μισθωτοί φορολογούμενοι που θα διαπιστώσουν ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών που παρέλαβαν έχουν λάθη και δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές αμοιβές που έλαβαν στη διάρκεια του 2022.

Επίσης, προσοχή χρειάζεται στους κωδικούς των δαπανών, οι οποίοι δεν προσυμπληρώνονται από την Εφορία αλλά απλά στους κωδικούς του Ε1 παρέχει την πληροφόρηση που έλαβε από τις τράπεζες για το ύψος των συναλλαγών του υπόχρεου.

Για τις διορθώσεις των συγκεκριμένων κωδικών, ο φορολογούμενος πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.

Εφόσον υπάρξουν διορθώσεις των προσυμπληρωμένων από την ΑΑΔΕ ποσών, ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει τα δικαιολογητικά ώστε να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, τα οποία μάλιστα πρέπει να τα προσκομίσει εντός 15 ημερών, από την ημέρα που θα λάβει την ειδοποίηση.

Οι οδηγίες που παρέχει η ΑΑΔΕ, για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:

Δεν συμφωνώ με τα στοιχεία που είναι προ-συμπληρωμένα στους κωδικούς των εισοδημάτων. Τι πρέπει να κάνω;

Η προ-συμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της Υπηρεσίας μας που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς, βάσει των Α.1101/2019, Α.1099/2019 και Α.1006/2023, όπως ισχύουν.

Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης υποβάλλει εκ νέου αρχείο βεβαιώσεων θα προ-συμπληρωθούν τα νέα στοιχεία.

Οι κωδικοί με τα ποσά των δαπανών 049-050 προσυμπληρώνονται;

Οι συγκεκριμένοι κωδικοί δεν προσυμπληρώνονται. Στους κωδικούς αυτούς μεταφέρονται τα ποσά όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί ανά κατηγορία δαπανών από τον ίδιο τον φορολογούμενο στον εσωτερικό υποπίνακα.

H ΑΑΔΕ αναρτά την ηλεκτρονική πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της με βάση τα δεδομένα των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και οι φορολογούμενοι, έχοντας οι ίδιοι το βάρος της απόδειξης, αναγράφουν τα ποσά αυτά που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ανά κατηγορία δαπανών.

Δαπάνες οι οποίες έχουν μεν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην αναρτώμενη πληροφόρηση, συμπεριλαμβάνονται εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και αποδεικνύονται από τον φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.

Στον εσωτερικό πίνακα των κωδικών 049-050, εμφανίζονται επιπλέον οι καταβολές φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2022 καθώς και οι καταβολές σε δόσεις δανείων, εφόσον υπάρχουν.

Στα αντίστοιχα πεδία, πρέπει να συμπληρωθούν οι καταβολές σε δόσεις δανείων, η πληρωμή ενοικίων καθώς και η καταβολή ποσού διατροφής εφόσον υπάρχουν και έχουν πραγματοποιηθεί με τα οριζόμενα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής εντός του 2022.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα